Als Amsterdammers maken we een vuist tegen racisme. Dat doen we samen met de diverse coalitie Samen Tegen Racisme die ook burgers en (burger-) initiatieven stimuleert om mee te doen. Tijdens de lancering van de coalitie Samen Tegen Racisme – bestaande uit Comité 21 maart, Zwart Manifest, Collectief Tegen Islamofobie en Discriminatie, Oy Vey en Pakhuis de Zwijger-, vertellen we vanuit welke visie we gaan werken aan deze Amsterdamse coalitie tegen racisme en discriminatie. Daarnaast gaan we in op de programmering en activiteiten van de coalitie en nodigen we jou uit bij te dragen aan de programmering van de Week Tegen Racisme en/of mee te doen met de grassroots-fund. In het tweede gedeelte van het programma gaan we graag met alle (online en offline) deelnemers in gesprek. Samen brainstormen we over welke thema’s momenteel urgent zijn in Amsterdam en wat we gezamenlijk kunnen doen om racisme en discriminatie te verminderen. Samen Tegen Racisme heeft als doel dat Amsterdammers minder discriminatie en racisme ervaren én dat Amsterdammers gesterkt zijn om voor zichzelf, en anderen, op te komen.

Dit programma is zowel fysiek als live online te volgen. Kies bij jouw reservering tussen een fysieke plek in de zaal of een online livecast reservering.

Programma:
Het programma bestaat uit twee onderdelen.

20:00-21:00 deel I: informatie over de coalitie Samen Tegen Racisme
In het eerste gedeelte zal de coalitie haar plannen, activiteiten en visie delen en vertellen hoe Amsterdammers kunnen meedoen aan de coalitie.

21:00-21:45 deel II: brainstorm
In het tweede gedeelte gaan we met de (online en offline) deelnemers brainstormen over de mogelijke activiteiten, invullingen en thema’s die naar voren gebracht moeten worden door de coalitie. De online participatie zal via Zoom zijn.

21:45-22:00 terugkoppeling en afronding
We bespreken de hoogtepunten.

Achtergrond:
De coalitie Samen Tegen Racisme heeft als doel om ervoor te zorgen dat Amsterdammers minder discriminatie en racisme meemaken en dat inwoners van Amsterdam gesterkt worden om op te komen voor zichzelf en voor anderen. Dit doen we door bewustzijn te bevorderen en het gesprek aan te jagen over (institutioneel) racisme, discriminatie en vooroordelen. De coalitie heeft een grassroots benadering en werkt aan een Amsterdamse beweging die zich pro-actief tegen racisme en discriminatie inzet. Hierbij krijgen bestaande initiatieven een platform en daarmee zichtbaarheid. Ook zal de coalitie Samen Tegen Racisme netwerken en samenwerkingen tussen de bestaande groepen bevorderen. De programma’s zullen ook handelingsperspectieven geven aan burgers op verschillende domeinen, zoals onderwijs, zorg, arbeidsmarkt, media en beleid.

Samen Tegen Racisme is een initiatief bestaande uit: Comité 21 Maart, Collectief tegen Islamofobie en Discriminatie , Zwart Manifest, Oy Vey en Pakhuis de Zwijger. De coalitie is ontstaan naar aanleiding van de nieuwe subsidieregeling betreffende Subsidieregeling diversiteit en inclusiviteit voor allianties Amsterdam 2021-2023 vanuit de Gemeente Amsterdam. De coalitie zal zich naast de brede programmalijnen ook extra inzetten tegen Anti-zwart racisme, Islamofobie, Anti-semitisme, en LHBTI+ discriminatie. De programmering baseren we op participatieve processen zoals Open Calls,
grassroots-fund en brainstorms.

DossierSamen Tegen Racisme
Inclusief
Dit programma is ontwikkeld door
In samenwerking met
Mediapartners
ProgrammareeksSamen Tegen Racisme

De coalitie Samen Tegen Racisme heeft als doel om discriminatie en racisme tegen te gaan en inwoners van Amsterdam te sterken om op te komen voor zichzelf en voor anderen. Om dit doel te bereiken zal de coalitie Samen Tegen Racisme, onder andere, maandelijkse bijeenkomsten organiseren bij Pakhuis de Zwijger. Tijdens deze programma's worden verschillende thema's besproken en zullen initiatieven en experts aan het woord komen. Deze worden opgenomen middels LIVECAST en zijn dus terug te kijken waarbij live aanwezigheid bij de programma's ook mogelijk is. De coalitie Samen Tegen Racisme bestaat uit Comité 21 maart, Zwart Manifest, Collectief Tegen Islamofobie en Discriminatie, Oy Vey en Pakhuis de Zwijger.