Na een jaar van landelijke woonprotesten, lijkt eindelijk het besef te zijn doorgedrongen dat we ons in de grootste wooncrisis sinds de Tweede Wereldoorlog begeven. Er wordt niet langer gesproken van een woningvoorraad, maar van een woningmarkt, waarbinnen huisjesmelkers Amsterdam al te lang als monopoly-bord beschouwen. Woningzoekenden wachten op hun beurt, terwijl er intussen tienduizenden woningen leeg staan. En dan hebben we het niet eens over kantoor- en winkelpanden. Politici verkondigen dat we moeten bouwen, bouwen, bouwen, waarbij het tegengaan van leegstand over het hoofd wordt gezien. Andere spelers zijn de krakers, die de spelregels breken door leegstaande kavels in gebruik te nemen. Hoe verhouden het eigendomsrecht en het recht op wonen zich tot elkaar? Hoe gaan we leegstand tegen? En welke rol kan kraken spelen in het oplossen van de wooncrisis?

Dit programma is zowel fysiek als live online te volgen. Kies bij jouw reservering tussen een fysieke plek in de zaal of een online livecast reservering.

Wie zitten er mee aan tafel deze avond?

  • Anarcha-Feminist Group Amsterdam een anarchistische intersectionele kraakgroep die vanuit die visie strijd tegen alle vormen van uitbuiting en onderdrukking.
  • Autonomous Student Struggle een kraakgroep die strijd tegen onderdrukking op universiteiten.
  • Mokum Kraakt is een verenigd kraakcollectief bestaande uit Hotel Mokum, de Kinderen van Møkum en andere kraakgroepen.
  • Melissa Koutouzis is mede-initiatiefnemer van het Woonprotest uit Amsterdam. Zij staat voor een groep mensen die de krachten heeft weten te bundelen en gezamenlijk het grote woonprotest heeft opgezet afgelopen najaar.
  • Willem Jebbink is strafrechtadvocaat en staat vaak krakers bij. Hij heeft een bijzondere focus op mensenrechten en cassatiezaken.
  • Nilab Ahmadi is kandidaat raadslid van BIJ1. BIJ1 en DENK dienden vorig jaar een motie Kraak Vriendelijke stad in bij de gemeente Amsterdam. De motie werd afgewezen.
  • Repelsteeltje is woordvoerder van de Bond Precaire Woonvormen. De BPW is opgericht om de woonrechten van mensen die tijdelijk, onzeker of te duur wonen op te eisen.

De avond begint met een gesprek over kraken waar we het juist niet over de jaren 70-80’ gaan hebben, maar over kraken anno nu. Verschillende kraakgroepen – Anarcha-Feminist Group Amsterdam, Autonomous Student Struggle & Mokum Kraakt – komen vertellen over hun ervaringen. Sinds 2010 heeft het parlement ervoor gekozen om kraken te criminaliseren, maar onder de leus ‘jullie wetten, niet de onze’ gaat de kraakbeweging door. We gaan in gesprek over het belang van directe actie, kraken binnen de woonbeweging en illegale ontruimingen.

In het volgende gesprek staat de spanning tussen de toenemende illegaliteit en de toenemende legitimiteit centraal. Strafrechtadvocaat Willem Jebbink legt ons uit hoe het juridische breiwerk aan kraakwetten in elkaar knoopt. Verder gaan Melissa Koutouzis (Woonprotest) & Repelsteeltje (Bond Precaire Woonvormen) in op de rol van kraken en protest in het tegengaan van leegstand en het bredere perspectief van de wooncrisis. Bovendien reflecteren we met Nilab Ahmadi (BIJ1) op het principe van ‘niet ontruimen voor leegstand’ en mogelijkheden om kraken te gedogen via de gemeenteraad.

Tussendoor zal Jan Modaal op het podium stappen met zijn gitaar. Jan Modaal schrijft punk smartlappen. Zijn debuut “Wil je dood ofzo?” is uitgekomen in 2020. In vier snijdende, scheurende stukken zet Jan zijn visie op de wereld uiteen. Hard, aanstekelijk en recht voor zijn raap. Jan Modaal is de man van het volk, de schelle stem van een generatie.

 

Wet ‘Handhaving kraakverbod’

De Staten-Generaal heeft onlangs besloten dat het kraken van leegstaande panden nader als criminaliteit bestempeld zal worden. Het kraakverbod van 2010 wordt namelijk verder aangescherpt per 1 juli, zodat uitvoeringsorganisaties sneller tot ontruiming kunnen overgaan. Waar krakers nu een periode van 8 weken beschikken om via een civielrechtelijke route een kort geding aan te spannen, wordt de procedure verkort naar 72 uur op strafrechtelijke grond. Naast kritische geluiden van krakers en sympathisanten, maken uitvoeringsorganisaties ook bezwaar tegen de nieuwe wet. Is dit een voorbeeld van een wet die onuitvoerbaar is? Hoe ervaren krakers deze kraakwetten in de praktijk?

 

VICE film ‘Kraken Gaat Door’

In ‘Kraken Gaat Door’ volgt VICE host Amarens Eggeraat de jonge activisten van Pak Mokum Terug, die ondanks het kraakverbod eind 2021 een leegstaand hotel in Amsterdam hebben ingenomen. Ze volgen het wel en wee van de krakers en zijn erbij op de momenten dat ‘Hotel Mokum’ een culturele vrijplaats wordt. Amarens is er ook bij als de krakers te horen krijgen dat ze ontruimd gaan worden, ze is bij de demonstratie die daarop volgt en ze is bij de uiteindelijke gewelddadige ontruiming door de politie. De vraag die ze zich stellen in deze film: is kraken bezig aan een revival en zou het hét middel om te protesteren tegen de wooncrisis kunnen worden?