In de derde editie van de Diaspora Dialogues nodigen we de Kosovaarse gemeenschap uit. Kosovo heeft de jongste bevolking in Europa. Het is een land in ontwikkeling, maar ook een land met een heftige geschiedenis. De diaspora is altijd leidend geweest en is onlosmakelijk verbonden met Kosovo. Alle Kosovaarse Albanezen die buiten Kosovo wonen koesteren een band met hun land van herkomst. Dat zie je terug in alles wat ze doen. De meeste oudere Kosovaarse Albanezen leven met hun hart nog in Kosovo. Hoe zit dat met de generatie van nu? Tijdens deze avond gaan we in gesprek over de huidige staat van het land, de rol van de Kosovaarse diaspora in Nederland en de toekomst van Kosovo. Is de toekomst rooskleurig of zijn er veel redenen om cynisch te zijn?

Dit programma is enkel fysiek te bezoeken in onze zaal. Het programma is wel later online terug te kijken via dezwijger.nl/terugkijken of via ons YouTube-kanaal.

Over Diaspora Dialogues

Diaspora Dialogues is een serie programma’s gecreëerd door Pakhuis de Zwijger om de diverse diaspora’s binnen Amsterdam en Nederland een platform te bieden. We nodigen leden van verschillende diasporische gemeenschappen uit om hun ervaringen in Nederland te delen, zowel positief als negatief, en om in dialoog te treden over de onderwerpen die bedoeld zijn om binnen de gemeenschap zelf besproken te worden. Deze dialogen zijn bedoeld om deze gemeenschappen in de schijnwerpers te zetten en discussies op gang te brengen over onderwerpen die relevant zijn voor de diaspora’s.

ProgrammareeksDiaspora Dialogues

Diaspora Dialogues are a series of programmes created by Pakhuis de Zwijger to platform underrepresented diasporas within Amsterdam and The Netherlands. We invite members of different diasporic communities  to share their experiences in the Netherlands, both good and bad, and to engage in dialogue about more sensitive subjects meant to be discussed within the community itself. These dialogues are meant to highlight these communities and bring forth discussions on topics relevant to the diasporas.