Onderzoek richt zich vaak op mogelijke actie in de toekomst. Hoe kunnen we het probleem uiteindelijk gaan aanpakken? Dikwijls blijven onderzoeken zelfs op de plank liggen na afronding, zonder dat er iets met de ontwikkelde kennis gebeurt. Het traject Amsterdam All-Inclusive onderzocht de cumulatie van ongelijkheid* op een manier die het einddoel meteen in praktijk bracht: via co-creatief actieonderzoek. Dit is een alternatieve methode, waarbij tijdens het onderzoek al impact wordt gemaakt doordat het van A tot Z ontworpen is in samenwerking met de doelgroep. In dit programma laten onderzoekers en ervaringsdeskundigen zien hoe ze dit aanpakken, wat ze hebben geleerd en wat je vooral níet moet doen.

* Het Kenniscentrum Ongelijkheid definieert ‘cumulatie van ongelijkheid’ als de manier waarop ongelijke kansen in eerdere levensfasen de kans op verdere ongelijkheid vergroten, wat resulteert in een opeenstapeling van achterstanden.

Dit programma is ontwikkeld door
Romy Heymans
Hoofdredacteur
In samenwerking met
Partners
De moderator van dit programma is
Romy Heymans
Hoofdredacteur
ProgrammareeksDesigning Cities for All

How can designers contribute to the creation of inclusive cities for, and by everyone?