Amsterdam krijgt – als de raad in december akkoord gaat – vanaf volgend jaar nieuwe spelregels voor het organiseren van referendum en volksinitiatief. Het wordt voor Amsterdammers gemakkelijker om onderwerpen ter discussie en stemming voor te leggen aan hun medebewoners. Drempels worden verlaagd, referendabele onderwerpen uitgebreid en je kunt een alternatief voorstel voorleggen. Het is verreweg de meest progressieve referendumverordening in heel Nederland en dient hopelijk tot voorbeeld voor vele andere gemeenten en zelfs voor Nederland. Het voorstel is geïnspireerd op de jarenlange praktijk in Zwitserland en Duitse stads- en deelstaten. Meer Democratie is nauw betrokken geweest bij de totstandkoming van deze nieuwe verordening en organiseert in samenwerking met de gemeente Amsterdam deze avond. U bent van harte welkom!
Dit programma is enkel fysiek te bezoeken in onze zaal. Het programma is wel later online terug te kijken via dezwijger.nl/terugkijken of via ons YouTube-kanaal.
DossierDemocratie en sociale innovatie
Democratisch

Voor meer informatie over de nieuwe Amsterdamse referendumverordening:

Dit programma is ontwikkeld door
In samenwerking met