Amsterdam groeit, Noord bruist. De pontjes puilen uit. In 2030 zullen zich dagelijks 80.000 tot 110.000 mensen met de pont over het water verplaatsen. Tegelijk groeit ook de Amsterdamse haven en neemt het aantal schepen dat over het IJ vaart jaarlijks toe. Nieuwe, toekomstbestendige verbindingen zijn nodig om de groei van de bevolking en de verkeersstromen in goede banen te leiden. Sinds het advies ‘Genereus Verbondenheid’ staan alle neuzen dezelfde kant op. Het is een historisch moment. Al vanaf 1839 wordt gesproken over oeververbindingen over het IJ en nu gaan we eindelijk de sprong maken. Waarom zijn de verbindingen zo belangrijk voor de groei van Amsterdam? Wat is er zo complex aan het bepalen van de locaties en waarom staan alle partijen achter de voorgestelde plekken? Wat betekenen ze voor de regio, de scheepvaart, stadsdeel Noord en de rest van Amsterdam? Laat je informeren en inspireren door verschillende sprekers over de plannen en laat jouw mening horen tijdens het nagesprek.

Dit programma is zowel fysiek als live online te volgen. Kies bij jouw reservering tussen een fysieke plek in de zaal of een online livecast reservering.

Programma

De kogel is door de kerk. Het lijkt erop dat de sprong over het IJ gemaakt gaat worden. Twee bruggen en een tunnel gaan twee stadsdelen verbinden. We gaan hierover in gesprek met wethouder Marieke van Doorninck. Hoe zien de plannen eruit en wanneer gaan we van deze bruggen en tunnel gebruik maken? Wat zullen deze verbindingen voor Amsterdam-Centrum, Noord en de brede omgeving betekenen op het vlak van bereikbaarheid, leefbaarheid en economie?

Met stakeholders Everhard van den Brakel (Port of Amsterdam), Josja van der Veer (Ruimte en Duurzaamheid Gemeente Amsterdam), Marijke Penders (Rijkswaterstaat) en Micha Sijtsma (Adviseur mobiliteit) gaan we dieper in op de plannen. Waar de plannen in 2017 niet strookten met de belangen van de haven, is het ditmaal wel tot een consensus gekomen. Welke voorwaarden gelden om de scheepvaart over het IJ te vrijwaren? Waarom zijn er bepaalde keuzes gemaakt? Waarom enkel een tunnel voor voetgangers? Hoe organiseer je verschillende verkeersstromen over de bruggen heen?

Vervolgens vragen we verschillende perspectieven van belanghebbenden aan tafel. Kees Noorman (ORAM), Ed Eringa (Fietsersbond Amsterdam) en Indira van ’t Klooster (ARCAM) aan tafel. Wat zullen de verbindingen betekenen op het vlak van bereikbaarheid en leefbaarheid? Hoe kijken ondernemers in Amsterdam naar de bruggen? Welke kansen zien zij? Aan welke eisen moeten volgens hun een goede brug en tunnel voldoen? Welke kwaliteiten kan een brug nog meer hebben?

Na de gesprekken met de stakeholders gaan we in gesprek met het publiek in de zaal. Welke vragen of opmerkingen zijn voor jou prangend? Naast de lopende inspraak is deze avond een uniek moment om mee na te denken over de Sprong over het IJ. Wees erbij!

Deze bijeenkomst duurt ongeveer twee uur, waarvan het eerste uur online te volgen is. Voor interactie met de sprekers adviseren wij om fysiek naar het Pakhuis te komen en naderhand een drankje met ons te nuttigen in het café! Kun je er niet fysiek bij zijn? Dan kun je het eerste uur via onze Livecast volgen en vragen stellen via de mentimeter.

 

Fietstour: De Sprong over het IJ

Ga mee 15 oktober om 13:30 – 17:30 op een fietstour langs de IJ-oever, om de locaties van bestaande en geplande oeververbindingen te bekijken. Tijdens de tour legt een architect uit het architour-team de historische achtergronden en stedelijke samenhang uit, laat plannen zien en stelt toekomst-scenario’s voor. De tour wordt eenmalig bekostigd door de gemeente Amsterdam en is dus gratis om aan deel te nemen. Deelnemers voorzien eigen vervoer. Er is plek voor maximaal 15 mensen. Aanmelden kan door een mail te sturen naar [email protected]. Voor meer informatie over architour, klik hier.

Informatie video over Sprong over het IJ. klik op de startknop om de video af te spelen.

Dit programma is ontwikkeld door
Robbert Bovee
Programmamaker Ruimtelijke Stad
De moderator van dit programma is
Servaz van Berkum
Programmamaker
Mediapartners
ProgrammareeksAmsterdamse Werken

Wat zijn de Grote Werken die Amsterdam in de komende decennia gaan tekenen?