Wat als de 600 hectare van de Hoogovens morgen vrijkomen? Wat willen we dan met deze gewilde locatie aan zee midden in de metropoolregio Amsterdam? Een mogelijke invulling is Havenstad IJpoort, een plan voor een nieuwe groot-stedelijke woonwijk voor 105.000 inwoners aan het Noordzeekanaal. Hoe ontwikkel je een plan voor dit gebied, hoe bouw je een nieuwe stad op het terrein van een staalfabriek? Samen met stedenbouwkundigen en andere experts duiken we in de toekomst Nederlandse stedenbouw.

Dit programma is zowel fysiek als live online te volgen. Kies bij jouw reservering tussen een fysieke plek in de zaal of een online livecast reservering.

Vuilnisbelten, rioolwaterzuiveringsinstallaties, afvalpunten; het zijn allemaal sterk vervuilde gebieden. Toch is in het verleden gebouwd op deze plekken. Waar dit altijd relatief kleine transformaties zijn geweest ligt er nu een plan voor een hele nieuwe stad die plek moet bieden aan 105.000 mensen op het gebied waar nu de hoogovens van IJmuiden staan. Pieter van Duijn, de initatiefnemer van het plan genaamd ‘Havenstad IJpoort’, beschrijft in dit plan een mogelijk ontwerp voor een gezonde, leefbare en duurzame stad op de plek van de huidige hoogovens van IJmuiden.

Een gezonde, leefbare en duurzame stad met ruimte voor 105.000 op een van de meest vervuilde gebieden van Nederland; een ongekend grote operatie op een van de meest onwaarschijnlijke gebieden. Hoe ontwikkel je een sterk vervuild gebied tot een duurzaam woongebied? Wat betekent dit plan voor de manier waarop we kijken naar vervuilde gebieden? En waar maken we steden in de toekomst? In dit programma gaan we kijken naar het plan Havenstad IJpoort en gaan we op zoek naar antwoorden op deze vragen.

Dit programma is een case-studie in stedenbouw, geen gesprek over de toekomst van staalproductie en Tata Steel in Nederland.

Schetsmatige verbeelding van Havenstad-IJpoort @Havenstad IJpoort

Luchtfoto IJmuiden, Zeesluis en Tata Steel © Debot op Wikipedia.org

Als de beperkingen rondom COVID het toestaan wordt dit een hybride bijeenkomst, met veel ruimte voor interactie met het aanwezige publiek.

Dit programma is ontwikkeld door
Bas de Zwart
Junior Programmamaker Ruimtelijke Stad
De moderator van dit programma is
Servaz van Berkum
Programmamaker
Mediapartners