Stel je voor: een Nederland dat binnen de grenzen van de aarde leeft. Een land waarin economische groei niet meer voorop staat, terwijl de welvaart van verreweg de meeste Nederlanders intact blijft. Een land waarin mensen gelukkiger worden, omdat ze minder stress en meer vrije tijd hebben.

Er is leven na de groei laat zien hoe dit kan, op een haalbare en betaalbare manier en in korte tijd.

Aan de hand van kleine en grote verhalen neemt het boek je mee naar het Nederland van 2040. Daarbij passeren vele concrete verbetervoorstellen de revue, voor de inrichting van de economie, de sociale zekerheid, de landbouw, de zorg en mobiliteit. Ook laat het boek zien wat deze veranderingen praktisch betekenen voor jouw dagelijkse leven: in je huishouden, je werk en je leefomgeving.

 

Over het programma:

Tijdens de meet-up hoor je hoe Nederland postgroei in de praktijk kan brengen, vanuit drie perspectieven. Paul Schenderling zal concreet maken wat de overheid kan doen om het postgroeitijdperk dichterbij te brengen. Prof. Eveline van Leeuwen zal vertellen hoe onze economie eruit kan zien als we het postgroeiparadigma omarmen. De ervaren en maatschappelijk betrokken bestuurder Doekle Terpstra zal schetsen hoe maatschappelijke organisaties, variërend van scholen tot verenigingen en van coöperaties tot politieke partijen, kunnen anticiperen op de postgroeisamenleving. Na de presentaties van deze drie sprekers zal Aniek Moonen, voorzitter van de Jonge Klimaatbeweging, reageren op de presentaties en nemen we ruim de tijd voor een interactief gesprek met de zaal.

Via je telefoon kun je deelnemen aan dit gesprek, door vragen in te brengen en door te reageren op nieuwe ideeën. Winne van Woerden van het Commons Network zal de avond afsluiten met concrete initiatieven waar je je kunt aansluiten als je praktisch aan de slag wilt gaan met postgroei. De avond wordt geleid door Martijn Stoutjesdijk.

Over de sprekers:

Paul Schenderling is econoom en schrijver. Hij adviseert overheden over sociale en ecologische vraagstukken vanuit een economisch perspectief. Hij schreef het boek ‘Er is leven na de groei’ in nauwe samenwerking met twaalf deskundigen: Matthias Olthaar, Kiza Magendane, Frank Maas, Guido Israëls, Martijn Stoutjesdijk, Nadine Mingers, Wouter Marchand, Ruben van de Belt, Rob van der Rijt, Maarten van Nieuw Amerongen, Bjorn Lous en Winne van Woerden.

Eveline van Leeuwen is hoogleraar Urban Economics aan de Wageningen Universiteit en wetenschappelijk directeur van het Amsterdam Institute for Advanced Metropolitan Solutions (AMS Institute). Ze bestudeert economische en sociale interacties op het niveau van steden en regio’s en onderzoekt de impact van deze interacties op het welzijn, de economische activiteiten en de participatie van mensen.

Doekle Terpstra is bestuurder. Sinds 2017 is Terpstra voorzitter van Techniek Nederland, de ondernemersorganisatie voor de installatiebranche en de technische detailhandel. Tot 2014 was hij bestuursvoorzitter van de Hogeschool Inholland. Daarvoor was hij onder andere voorzitter van vakbond CNV en bondsvoorzitter van de Koninklijke Nederlandsche Schaatsenrijders Bond (KNSB).

Winne van Woerden werkt bij Commons Network als programmacoördinator Degrowth & Care Economy en bij Reclame Fossielvrij als campaigner Planetary Health. Daarnaast geeft ze les aan de Universiteit van Amsterdam in Duurzaamheid en Economie. Daarnaast is ze bezig met het behalen van een tweede (online) master in Degrowth: Policy, Economy and Ecology aan de Autonome Universiteit van Barcelona.

Aniek Moonen is voorzitter van de Jonge Klimaatbeweging. Daarnaast is ze lid van het Expertteam Energiesysteem 2050 en lid van de Duurzaamheidsraad van Amsterdam.