Het energielandschap verandert ingrijpend. De klimaattransitie stuwt het denken over de energiedemocratie en energiecoöperaties zijn in opmars. Energiedemocratie streeft naar een gedemocratiseerde energievoorziening. Energie niet als product maar als gemeengoed, als commons. In plaats van marktwerking en concurrentie staan publiek en gemeenschappelijk beheer en democratische besluitvorming centraal. Hierin wordt samengewerkt tussen lokale overheden, energiecoöperaties, vakbonden, bedrijven en het maatschappelijk middenveld. Tegelijk wordt er ook in Amsterdam nagedacht over burgerfora en –panels om inspraak en collectieve kennis en kracht beter te beleggen en benutten.

De energietransitie is een grote maatschappelijke opgave waarin overheid en samenleving elkaar moeten vasthouden en samen op trekken. Hoe kunnen we dat op een democratische manier vormgeven? Hoe kunnen maatschappelijke groepen en de gemeente elkaar daarin versterken?

Dit is een programma van het Cities for Change Forum. Meer informatie op: https://citiesforchange.org/

Wat gaan we doen?

Wethouder Marieke van Doorninck gaat in gesprek met Anne-Marie Pronk en Sanne Akerboom over wat energiedemocratie precies is en waarom we energie zouden willen democratiseren.

In deel twee van dit programma hebben we het over energiedemocratie in de praktijk in Amsterdam. Wat gebeurt er al, en waar lopen de initiatieven tegenaan? Wat hebben we nog met elkaar te regelen? Dit gesprek voeren we met Pauline Westendorp van 02025, met Aukje van Bezeij van Zuiderlicht en met Jelle de Graaf van Extinction Rebellion.

In samenwerking met
Cities for Change
ProgrammareeksCities for Change forum

Het Cities for Change Forum is een twee maanden durend online programma voor een sociale, rechtvaardige en duurzame samenleving waarin welzijn en solidariteit vooropstaat. Met, voor en door bewoners, wijkgroepen, maatschappelijke organisaties, ngo’s, ambtenaren, bestuurders en iedereen die belangstelling heeft.