Investeringsmaatschappijen die grote aantallen appartementen kopen voor winsten op korte termijn, buy-to-let door private investeerders, de verkoop van sociale huurwoningen, korte huurcontracten en stijgende huurprijzen maken de stad ontoegankelijk voor velen. Gert Jan Bakker van stichting !WOON en wethouder Laurens Ivens gaan in gesprek over de oorzaken en oplossingen van de wooncrisis in Amsterdam.

Tijdens de kick-off van het Cities for Change Forum deed wethouder Laurens Ivens duidelijke uitspraken: hij wil veel verder gaan in de aanpak van de huisvestingsproblemen maar stuit op wettelijke en nationale en Europese politieke obstakels. Vanuit de stad groeit logischerwijs de onvrede met de onbetaalbare huisvesting en de tweedeling die ontstaat tussen rijke Amsterdammers (of hun ouders) en andere draagkrachtigen die buurten overnemen, en grote groepen die de stad uitgeduwd worden. Alternatieven worden aangedragen, zoals wooncoöperaties, maar zijn deels ook onmogelijk gemaakt, zoals kraken.

Hoe kunnen deze twee partijen – stadsbestuur en Amsterdamse bewoners(groepen) – die met dit college grotendeels dezelfde belangen en idealen hebben, beter samen optrekken? Wat hebben zij van elkaar nodig en hoe kunnen zij elkaar versterken?

Dit is een programma van het Cities for Change Forum. Meer informatie op: https://citiesforchange.org/

Met in dit programma:

Gert Jan Bakker, Consulent Meldpunt Ongewenst Verhuurgedrag bij Stichting !WOON en Laurens Ivens, Wethouder Wonen, Bouwen, Openbare Ruimte, Groen, Reiniging en Dierenwelzijn in Amsterdam.

In samenwerking met
Cities for Change
De moderator van dit programma is
Indira van ’t Klooster
Director Arcam
ProgrammareeksCities for Change forum

Het Cities for Change Forum is een twee maanden durend online programma voor een sociale, rechtvaardige en duurzame samenleving waarin welzijn en solidariteit vooropstaat. Met, voor en door bewoners, wijkgroepen, maatschappelijke organisaties, ngo’s, ambtenaren, bestuurders en iedereen die belangstelling heeft.