Na 50 jaar energietransitie maken we de balans op: wat hebben we geleerd en hoe moet het energiesysteem van 2050 eruitzien? Auteur en windcoöperatie-lid van het eerste uur Frans van der Loo geeft in vogelvlucht een overzicht van een halve eeuw energietransitie en vraagt zich af: hoe nu verder? Door de gascrisis en de aardbevingen in Groningen is de wens voor schone en onafhankelijke energie van eigen bodem groter dan ooit. Maar wie moeten de eigenaren worden van deze lokale energieproductie: de overheid, grote energiemaatschappijen of burgers? En als het burgers zijn: welke burgers dan? Hoe krijgen we bijvoorbeeld ook jongeren, vrouwen en mensen met een migratieachtergrond mee in de beloofde democratisering van het energiesysteem? Een avond over de toekomst van onze eigen energie.

Over de sprekers

Frans van der Loo schreef het boek Met De Wind Mee, over 50 jaar energietransitie. Al in 1986 werd hij lid van een windcoöperatie en is sindsdien bij de ontwikkeling van windenergie betrokken. Bij (de voorloper van) RVO heeft hij bijvoorbeeld bijgedragen aan de realisatie van het windpark Noordoostpolder en aan het interdepartementale project Energietransitie bij de Rijksoverheid. Nu is hij betrokken bij de ontwikkeling van wind op zee en lid van NWEA. Als redacteur van Wind&Zon schrijft hij vooral over wind op zee.

Angelica Francisco werkt aan inclusiviteit en participatie bij de energietransitie. Ze won onlangs de Leonie Janssen-Jansen scriptieprijs voor haar onderzoek naar het betrekken van ‘hispanic’ gemeenschappen in Amsterdam-Zuidoost bij de energeitranstie. Hierbij zoomde ze in op de sociale-, economische-, culturele- en financiële aspecten die de energietransitie voor deze gemeenschap heeft. Angelica is adviseur warmtetransitie en duurzaamheid bij Haute Equipe Partners.

Melissa van Gerwen is vertegenwoordiger van JongRES (Regionale Energie Strategie) Noord-Holland. Samen met een team van betrokken jongeren zet zij zich in voor een inclusieve energietransitie waar de stemmen van jongeren ook meegenomen worden in de besluitvorming. Bij gemeenteraadsleden en potentiële nieuwe statenleden pleit JongRES Noord-Holland momenteel voor een verjonging van participatietrajecten en bieden zij aan om mee te denken. Melissa staat met Jong RES op plek 19 in de Trouw Duurzame 100 van 2022.

Gerlach Velthoven begon 10 jaar geleden met een paar dorpsgenoten een lokale energiecoöperatie en werkt nu full time aan de energietransitie in opdracht van coöperaties. In zijn regio Rivierenland staan nu 7 coöperatieve windturbines, die jaarlijks €600.000 verdienen voor lokale energieprojecten en ook nog geld overhouden voor nieuwe initiatieven zoals een voedselbos, een laadplein voor de infra branche en verschillende initiatieven om ook warmte te gaan produceren. Gerlach staat met Betuwewind op plek 55 in de Trouw Duurzame 100 van 2022.

Maartje Bos bouwt aan veerkrachtige steden wijken en organisaties en is op dit moment programma coördinator van het Donut Deal Experience Centrum, van de Groene Hub. Ze heeft in haar eigen buurt een inclusieve bewonerscommunity opgebouwd (G-Buurt Moving Forward) en is ze mede initiator van 2PING, een Lokaal Geld systeem voor Zuidoost om de lokale economie te verstevigen en community werk te waarderen.

Joseph Ogbonna is coördinator bij de QuickFix-Brigade van de Groene Hub. De QuickFix-brigade inventariseert bij bewoners in Zuid-Oost thuis welke eenvoudige energiebesparende maatregelen in hun woning kunnen worden uitgevoerd. Ze voeren deze maatregelen vervolgens zelf kosteloos uit. Hierdoor wordt de duurzaamheid en het leefcomfort van de woning vergroot en kunnen de maatregelen tussen de 10 en 20% energiebesparing opleveren.

Boek Met de Wind Mee

50 jaar geleden begon de energietransitie: het rapport van de Club van Rome kwam uit en een jaar later trof ons een olieboycot en beleefden we de autoloze zondag. Sindsdien weten we: het moet anders – minder olie en gas, meer energiebesparing en duurzame energie. Nu zijn we 50 jaar verder, maar hoever zijn we echt? Toen was duurzame energie vooral iets op papier. Nu vormt duurzame energie een sterke sector en is het een belangrijke pijler van het energiebeleid. Wat is er in die 50 jaar tot stand gebracht? Maar waarom gaat het zo langzaam? En hoe kan het sneller gaan? In Met de wind mee komt een aantal mensen aan het woord die de transitie tot nu toe hebben meegemaakt. Wat zijn hun ervaringen en hoe kijken zij naar de toekomst? In vogelvlucht en door de gesprekken met deze experts, schetst Van der Loo een scherp beeld van de energietransitie in Nederland – van het wisselende beleid, de snelle ontwikkeling van technologie maar ook van het vormen van maatschappelijk draagvlak. Kortom, de veelzijdige geschiedenis van 50 jaar energietransitie.

ProgrammareeksTrouw Duurzame 100

De Duurzame 100 van Trouw is een jaarlijkse ranglijst die bestaat uit 100 Nederlanders die het afgelopen jaar zijn opgevallen op het gebied van duurzaamheid.