Let op: de locatie is gewijzigd naar de Grote Zaal

Nederland is overstag: wind op de Noordzee moet verreweg de grootste bron van onze energie worden in 2050. Duizenden nieuwe megaturbines van honderden meters hoog worden in de Noordzee gebouwd. In de komende jaren komen er maar liefst 15 keer zoveel windturbines bij als dat er nu al in de Noordzee staan. Maar hoe omzeilen we de grootste obstakels en navigeren we zo vlot en rechtvaardig mogelijk naar onze bestemming? Hoe komen we bijvoorbeeld aan genoeg technisch geschoolde arbeidskrachten om deze infrastructuur aan te leggen en te onderhouden? En hoe zorgen we ervoor dat de import van cruciale grondstoffen niet meer kwaad doet dan goed? Deze avond spreken we beleidsmakers, ontwikkelaars, onderwijsinstellingen en ecologen over de koers, kansen en knelpunten.

Over de sprekers

Eva de Leede is teamleider windenergie op zee bij het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK). Haar team is verantwoordelijk voor het beleid voor windparken op de Noordzee op de korte en lange termijn. EZK zorgt onder andere voor de vergunningverlening met alle ruimtelijke en milieueisen, de ruimtelijke inpassing met aandacht voor andere gebruikers en de natuur van de Noordzee en voor de plannen voor windparken en hun verbindingen in de komende decennia.

Dominique Dijkhuis is uitvoerend bestuurder bij pensioenfonds ABP. Het fonds belegt pensioengeld voor zo’n 3 miljoen Nederlandse ambtenaren en onderwijsmedewerkers en is daarmee het grootste pensioenfonds van Europa. ABP besloot vorig jaar om te stoppen met investeren in fossiele industrie om klimaatverandering tegen te gaan. Nu wil ABP investeren in wind op zee. Dominique Dijkhuis werkte hiervoor bij De Nederlandse Bank, de Autoriteit Financiële Markten en verschillende pensioenfondsen. Ze studeerde financiële economie aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Bij ABP is ze verantwoordelijk voor het beleggingsbeleid.

Marnix van Alphen is energy transition manager bij Vattenfall. Marnix richt zich op het beleid, wet- en regelgeving en samenwerkingen die nodig zijn om een fossielvrij leven binnen één generatie mogelijk te maken. Marnix heeft ruim 20 jaar ervaring in de energiesector. Sinds 2008 werkt hij bij Vattenfall en sinds 2016 maakt hij deel uit van het Nederlandse team van de afdeling Public & Regulatory Affairs.

Sophie Kwizera is beleidsadviseur en programmaleider bij ActionAid. Ze doet onderzoek naar de effecten die mijnbouwactiviteiten in de gehele keten hebben op mensen in het mondiale Zuiden. Ze specialiseert zich daarbij in de gevolgen van grondstoffendelving voor vrouwen en jongeren.

René Kleijn is universitair hoofddocent Industriële Ecologie aan het Centrum voor Milieuwetenschappen van de Universiteit Leiden. Hij houdt zich momenteel bezig met onderzoek naar grondstoffenschaarste en onze groeiende behoefte naar (zeldzame) metalen voor de energietransitie. Hij bracht onlangs wetenschappers uit verschillende disciplines bij elkaar om een visie neer te zetten over hoe we tot een sterke en onafhankelijke basis voor de energietransitie kunnen komen.

 

 

 

ProgrammareeksGroene Transitie

Hoe geven we praktische invulling aan alle duurzame doelen in de Metropoolregio Amsterdam?