Twee weken voor de val van het kabinet strandden de besprekingen in het kader van het landbouwakkoord. Het intensieve proces tussen overheid en sectoren had weliswaar het vertrouwen vergroot, maar het resultaat ging in de ogen van sommigen te ver en in de ogen van anderen niet ver genoeg. Hoewel de discussie wat lijkt te zijn verstomd, zal het komende kabinet wel met een visie moeten komen op de toekomst van onze voedselproductie, inclusief verdienmodellen voor boeren. D66 heeft een voorstel uitgewerkt en pakt tijdens deze avond de draad weer op met de deelnemers van het landbouwakkoord. Een gesprek met vertegenwoordigers uit de hele keten.

Over de sprekers

Tjeerd de Groot is Tweede Kamerlid en woordvoerder op het gebied van landbouw en natuur namens D66. Zijn voorstel in 2019 om de veestapel te halveren om het stikstof probleem op te lossen vormde één van de aanleidingen tot de grote boerenprotesten.

Joep Rats is sinds dit jaar directeur van de Nederlandse Zuivel Organisatie. Daarvoor was hij jarenlang actief in de directie van Bouwend Nederland. Joep heeft veel ervaring in belangenbehartiging en organisatieontwikkeling van het Nederlandse bedrijfsleven vanuit verschillende functies.

Cees-Jan Adema is directeur van Federatie Nederlandse Levensmiddelen Industrie sinds 2021. FNLI is de koepelorganisatie en de belangenbehartiger voor bedrijven in de Nederlandse levensmiddelenindustrie. Voordat Cees hier directeur werd bekleedde hij dezelfde functie bij de Nederlandse Brouwers vereniging. Hij is al enkele decennia actief in de levensmiddelenindustrie.

Roy Meijer is de voorzitter van NAJK, een organisatie die de belangen van agrarische jongeren behartigd in Den Haag en Brussel. Daarnaast helpen ze jonge boeren in het verbeteren van hun bedrijf en praktijken. Zelf is Roy melkveehouder in Drenthe.

Ruud Zanders is oprichter van Kipster, een natuur- en diervriendelijke kippenboerderij. Daarnaast is hij mede-initiatiefnemer van Caring Farmers, een organisatie dat natuurinclusieve kringloopboeren verbindt en hun belangen behartigd.

Hank Bartelink is directeur-bestuurder van Stichting Landschappen NL, een organisatie dat zich inzet voor de kwaliteit van landschap, natuur en erfgoed in Nederland. Ze verenigen alle negentien landschapsorganisaties in Nederland en beheren 13% van heet totale natuurgebied.

Marc Jansen is directeur van het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel, een koepelorganisatie van alle grote Nederlandse supermarktketens. Hij bekleedt deze functie al ruim twintig jaar. Marc onderhandelde voor het landbouwakkoord namens de supermarkten.

Michaël Wilde is directeur van Bionext, de ketenorganisatie van de biologische sector. Voordat hij deze functie betrad werkte hij lange tijd als duurzaamheid en communicatiemanager bij Eosta BV, distributeur van biologisch vers fruit en groenten.

Dirk Bruins is voorzitter Algemeen Bestuur bij LTO Noord. Hij is op dit moment ook vice voorzitter van LTO en neemt Sjaak van der Tak over als hij stopt in januari. Naast zijn rol bij LTO is hij mede-eigenaar van een melkveebedrijf en bestuurslid bij Stichting CBS.

Dit programma is ontwikkeld door
Tjeerd De Groot
Tweede Kamerlid D66
De moderator van dit programma is
Natasja van den Berg
Moderator