Het nieuws staat in 2022 vol met de gevolgen van de stikstofcrisis. De boodschap is duidelijk, we stoten in Nederland teveel stikstof uit. In de afgelopen jaren zijn er al verschillende maatregelen ingevoerd om de stikstof uitstoot terug te dringen. Met name de agrarische sector en de bouwsector moeten volgens de nieuwe maatregelen flink gaan inkrimpen in uitstoot van stikstof. De verantwoordelijkheid voor deze uitstoot ligt echter niet enkel binnen bepaalde sectoren, maar bij de gehele samenleving. Hoe kunnen we als samenleving uit de stikstof crisis komen? En wat kunnen we samen doen om de uitstoot te verminderen? Hierover gaan we tijdens deze avond in gesprek.

Esther Rommel is Gedeputeerde natuur en Landschap, Grond, Bodemdaling en Stikstof van provincie Noord-Holland. Zo zit ze onder andere aan tafel met de boeren om hun te helpen met de middelen die de provincie heeft. Zij werkt aan behouden van het prachtige landschap en de natuur in Noord-Holland en werkt hierin het liefst samen met bewoners, ondernemers en andere belanghebbenden.

CEO van Ballast Nedam Development Onno Dwars zet zich in voor betaalbare nul-op-de-meter-woningen. Hij is onderdeel van de Raad van Toezicht van NL Greenlabel en in de Dutch Green Building Council. De vastgoedsector moet volgens Onno een ‘preventief medicijn’ zijn om een leefomgeving te creëren waar de mens gezond kan leven.

Amber Laan werkt voor Duurzame Landbouw bij Schuttelaar & Partners, Hollands Agrarisch Jongeren Kontakt (HAJK) en is melkveehouder. Als voorzitter van het HAJK laat ze de stem van de jongere boeren horen. Samen met haar melkveehouderij en haar advieswerk zorgt ze voor verbinding tussen beleid en praktijk om de landbouw te verduurzamen.

Melkveehouder Jack Rijlaarsdam is boerenvertegenwoordiger, die regelmatig het gesprek aangaat met provincie Noord-Holland. Hij komt op voor de boeren in Nederland en schrijft o.a. columns over de beleidsplannen.

Matty Berg is Hoogleraar Bodemfauna en Natuurlijke Ecosysteemdynamiek aan de Vrije Universiteit te Amsterdam en Univeriteit Groningen. Hij doet onderzoek aan biodiversiteit in de bodem in relatie to milieufactoren. Tijdens dit programma zal hij de wetenschappelijke basis van de stikstofcrisis uitleggen en ons meenemen in wat nu daadwerkelijk de effecten zijn.

Dit programma is ontwikkeld door
Lisan Klop
Programmamaker Ruimtelijke Stad
De moderator van dit programma is
Servaz van Berkum
Moderator
ProgrammareeksGroene Transitie

Hoe geven we praktische invulling aan alle duurzame doelen in de Metropoolregio Amsterdam?