Uit de pan rijzende bouwkosten, het terugtrekken van de bouwvrijstelling en een schrijnend tekort aan personeel: de bouwsector heeft het zwaar te verduren. Dit terwijl er meer vraag naar woningen is dan ooit. Volgens het Woningbouwplan 2018-2025 en het Amsterdams Akkoord van afgelopen maart hoort Amsterdam er jaarlijks 7.500 woningen bij te krijgen. Nu we een tijd verder zijn, rest de vraag hoe haalbaar de oorspronkelijk gestelde ambities zijn. In dit programma blikken we met wethouder Reinier van Dantzig terug én vooruit op de woningbouwopgave van Amsterdam en bespreken we hoe we de komende jaren aan de grote vraag naar woonruimtes tegemoetkomen. En naast woningen zijn ook het groen en openbare ruimte onderdeel van de complete stad. Hoe combineren we al deze opgaven en welke keuzes worden er gemaakt? We gaan in gesprek met de wethouder, experts en het publiek.

Dit programma is enkel fysiek te bezoeken in onze zaal. Het programma is wel later online terug te kijken via dezwijger.nl/terugkijken of via ons YouTube-kanaal.

Esther Agricola is regiodirecteur Noord-West van BPD | Bouwfonds Gebiedsontwikkeling. Zij was eerder directeur bij de afdeling Ruimte en Duurzaamheid van de gemeente Amsterdam. Als directeur van een ontwikkelende partij brengt zij vanavond de uitdagingen in kaart voor de bouwopgave waarin ontwikkelaars een grote rol spelen.

Harry Boeschoten werkt al 26 jaar bij Staatsbosbeheer, waarvan ruim 8 jaar als programmadirecteur van de Groene Metropool. Met de Groene Metropool zet Boeschoten zich in voor een Nederland waar groen vanzelfsprekend deel uitmaakt van onze leefomgeving.

Sylvia Fennis is lid van het kernteam van Red Amsterdam Noord. Aan de hand van input van 18 bewonersorganisaties in Noord heeft ze een participatie protocol opgesteld. Zij reflecteert vanavond op de betrokkenheid van bewoners bij de bouwplannen.

Dit programma begint met een interview met wethouder Reinier van Dantzig. Hierna volgen er verschillende reacties van professionals die specifieker op een aantal van de besproken thema’s ingaan. Daarna is er ruimte voor vragen uit het publiek.

ProgrammareeksIn gesprek met