De bouwkosten zijn een serieus probleem voor de gebouwde omgeving, bijvoorbeeld voor het verkleinen van het woningtekort en het verduurzamen van alle gebouwen. Wat zijn de oorzaken en gevolgen van de stijgende bouwkosten? Op welke manier moeten we hiermee omgaan en welke maatregelen kunnen we nemen om de prijzen te laten zakken? Is deze situatie ook een kans om de dingen anders te doen? Tijdens dit programma presenteert Colliers hun bouwkostendossier en gaan we in gesprek over de oorzaken, gevolgen en de kansen van de bouwkostenstijging.

Dit programma is enkel fysiek te bezoeken in onze zaal. Het programma is wel later online terug te kijken via dezwijger.nl/terugkijken of via ons YouTube-kanaal.

Madeline Buijs is Chief economist & Head of research van Colliers. Zij zal het programma aftrappen en een presentatie geven over het Bouwkosten dossier van Colliers. Volgens haar kunnen de hoge grondstofprijzen ook een positief bijeffect hebben.

Daarna gaan we in gesprek met Bas van Dam. Hij is de mede-oprichter van Being development, Bas zet zich in voor de toekomst van de bouw en vastgoed in Nederland. Zo wil hij een positieve impact genereren waar iedereen baat bij heeft. Met de B Corp-certificatie heeft het bedrijf een grote, positieve impact op mens en milieu.

Nicole Maarsen is Board member & Interim Management bij Maarsen Consultancy. Als co-founder van Home.Earth werkt ze aan betaalbare en duurzame huurwoningen in de stad. Hiernaast is ze lid van de Raad van Advies van DGBC.

Frank Michielen is Adviseur bouwkosten en techniek bij AT Osborne en bestuurslid NVBK. Hij werkt aan de vraag: Hoe bepaal je de levensduurkosten van gebouwen? Frank houdt zich bezig met bouwkostenmanagement en als bestuurslid bij NVBK is hij kostendeskundigen in de bouw, grond-, weg- en waterbouw, installaties en huisvestingseconomie.

Manager gebiedsontwikkeling Amsterdam-Oost Dries Drogendijk is de opdrachtgever vanuit de gemeente voor alle projecten in Amsterdam Oost. Duurzaam ontwikkelen is tegenwoordig net zo belangrijk als het bouwen van woningen volgens hem.

Peter Heuvelink zal vanuit zijn perspectief als directeur AM het hebben over de haalbaarheid van een project. Zijn passie is om duurzame leefomgevingen te ontwikkelen door het businessmodel ‘I AM YOU’. In zijn achtergrond als ontwikkelingsmanger heeft hij aan vele gebiedsontwikkelingen gewerkt.

Hessel Heins-Wunderle heeft de verantwoordelijkheid over het regionale beleid van Bouwend Nederland als regiomanager Randstad Zuid. Het bewerkstelligen van kansen, oplossingen en verbeteringen doet hij samen met de opdrachtgevers en lidbedrijven in de bouw- en infrasector.

Dit programma is ontwikkeld door
Robbert Bovee
Programmamaker Ruimtelijke Stad
In samenwerking met
De moderator van dit programma is
Servaz van Berkum
Moderator
Mediapartner
ProgrammareeksGebiedsontwikkeling

De druk op steden neemt de komende jaren geweldig toe, met diverse transities in het vooruitzicht. Niet alleen de grote steden, maar ook dorpen en regio’s veranderen sterk. Onder andere het aantal inwoners groeit of krimpt met maatschappelijke uitdagingen als gevolg. De eisen op het gebied van energie, water, technologie, voedselvoorziening en mobiliteit worden daarnaast alsmaar hoger. Gebiedsontwikkeling vormt passende oplossingen voor die uitdagingen van nu en morgen. Deze integrale planningsmethodiek houdt rekening met leefbaarheid, economische, ecologische, technologische en maatschappelijke uitdagingen van gebieden. Wat maakt een gebiedsontwikkeling veerkrachtig? Hoe ontwikkelen we aantrekkelijke woon- en werkgebieden die in staat zijn (mee) te veranderen? Hoe vergroten we de economische, ecologische, maatschappelijke en ruimtelijke veerkracht van steden en wat is daarvoor nodig? In deze programmareeks gaan we hierover in gesprek.