Amsterdam is in ontwikkeling. Met de Omgevingsvisie Amsterdam 2050 hebben we samen de opgaven van Amsterdam in de komende 30 jaar bepaald op het vlak van groei, duurzaamheid, gezondheid en samen stadmaken. Nieuwe gebieden zoals Havenstad, Bajeskwartier of Strand- en Centrumeiland gaan bijdragen aan het nieuwe gezicht van Amsterdam en bestaande gebieden ondergaan de komende jaren een transformatie. Maar welke plannen kunnen we verder verwachten? In dit programma kijken we vooruit naar de toekomst van Groot Amsterdam en de gebiedsontwikkelingen die hier deel van uitmaken. We praten met experts over de uitdagingen die we tegen gaan komen in Amsterdam en haar omgeving en zoeken naar vindingrijke oplossingen en vernieuwende blikken die de opgaven in de Omgevingsvisie vooruithelpen. Is er plek zat in de stad? Dit is het eerste programma van de reeks Gebiedsontwikkeling in 2022, waarin we in meerdere programma’s verschillende gebiedsontwikkelingen onder de loep nemen en opgaven die daarbij aansluiten.

Dit programma is enkel fysiek te bezoeken in onze zaal. Het programma is wel later online terug te kijken via dezwijger.nl/terugkijken of via ons YouTube-kanaal.

We bevinden ons aan het begin van een enorme uitbreiding van de woningvoorraad. Maar waar moeten die woningen komen? Reimar von Meding heeft met zijn architecten- en onderzoeksbureau KAW Architecten twee grootschalige onderzoeken uitgevoerd naar binnenstedelijke verdichting. Door het gebruik van een nieuwe onderzoeksmethode zijn nieuwe inzichten gevonden waarbij het argument luidt: ‘Ruimte zat in de stad’. In plaats van de bouw van nieuwe woningen buiten de stad, kan in naoorlogse wijken de renovatie van de bestaande woningen gecombineerd worden met een uitbreiding van het aantal woningen. Ook kunnen bepaalde plekken in de stad, denk aan ongebruikte ruimtes of tankstations, efficiënter worden gebruikt waardoor meer ruimte voor woningen beschikbaar komt. Reimar von Meding zal de bevindingen van hun publicatie live presenteren.

Vervolgens spreken we wethouder Ruimtelijke Ontwikkeling en Duurzaamheid Marieke van Doorninck over de groei van Amsterdam. Afgelopen zomer zijn in de Omgevingsvisie verschillende ambities omtrent meerkernige ontwikkeling en binnenstedelijk groeien vastgelegd. Hoe staat het een half jaar later met deze ambities? We spreken met de wethouder over de plannen rondom gebiedsontwikkeling die eraan komen in groot Amsterdam en hoe deze plannen ook realiteit gaan worden. Want is er plek zat in de stad en zo ja, waar?

Als laatste spreken we met Gideon Maasland (Director en Architect bij MVRDV), Josja van der Veer (Directeur Ruimte en Duurzaamheid bij de Gemeente Amsterdam), Martine Vledder (Gebiedsontwikkelaar bij SITE Urban Development) en Peter Heuvelink (Directeur AM) over de invulling van de plannen rondom gebiedsontwikkeling: Wat komt er in de komende jaren aan, zijn we nu goed bezig en waar kan het beter? Moeten we bijvoorbeeld meer de hoogte in, de samenwerking met marktpartijen herontdekken of de rol van de ontwikkelaar herzien? Met deze experts kijken we vooruit.

ProgrammareeksGebiedsontwikkeling

De druk op steden neemt de komende jaren geweldig toe, met diverse transities in het vooruitzicht. Niet alleen de grote steden, maar ook dorpen en regio’s veranderen sterk. Onder andere het aantal inwoners groeit of krimpt met maatschappelijke uitdagingen als gevolg. De eisen op het gebied van energie, water, technologie, voedselvoorziening en mobiliteit worden daarnaast alsmaar hoger. Gebiedsontwikkeling vormt passende oplossingen voor die uitdagingen van nu en morgen. Deze integrale planningsmethodiek houdt rekening met leefbaarheid, economische, ecologische, technologische en maatschappelijke uitdagingen van gebieden. Wat maakt een gebiedsontwikkeling veerkrachtig? Hoe ontwikkelen we aantrekkelijke woon- en werkgebieden die in staat zijn (mee) te veranderen? Hoe vergroten we de economische, ecologische, maatschappelijke en ruimtelijke veerkracht van steden en wat is daarvoor nodig? In deze programmareeks gaan we hierover in gesprek.