Miljoenen mensen zijn de afgelopen jaren rijker geworden simpelweg omdat ze een huis hebben gekocht dat in waarde is gestegen. Een waardestijging waar ze zelf – in de meeste gevallen – niks voor hebben gedaan. Zit je eenmaal in dit systeem, dan heb je geluk. Maar heb je nog geen koophuis en geen ouders die je een ton kunnen schenken? Probeer er dan nog maar eens tussen te komen in een stad als Amsterdam. De koopwoning is een ongelijkheidsmotor geworden. Hoe zit dat precies? Wat kunnen we eraan doen om deze ongelijkheid tegen te gaan? En hoe zorgen we ervoor dat ook jij weer betaalbaar kan wonen?

Over de sprekers

Vanavond gaan we in gesprek over hoe onze huidige (koop)woningmarkt ongelijkheid in de hand werkt, waarom de huidige politiek – van links tot rechts – niet met adequate oplossingen komt en hoe we deze ongelijkheid wél tegen kunnen gaan. Zodat ook jij fijn en betaalbaar kunt wonen. We gaan in gesprek met:

  • Eeke van der Wal, een van de oprichters van platform ‘Plek om te wonen’. Eeke is hard bezig om jongeren te verenigen en aan experts te verbinden zodat zij een gezamenlijk geluid kunnen laten horen om de woningmarkt weer toegankelijk te maken. Hoe ziet de beweging eruit die ze aan het opzetten is? En wat zijn de ambities?
  • Het lijkt er niet op dat het op korte termijn beter gaat worden: huizenprijzen stijgen de komende twee jaar waarschijnlijk veel harder dan gedacht, menen economen van de Rabobank. Hoe gaat de (koop)woningmarkt zich de komende jaren ontwikkelen? Nic Vrieselaar (senior econoom Rabobank) laat het ons zien.
  • We blikken terug op het verleden. Waarom dromen mensen van een koophuis in plaats van een huurhuis? Hoe heeft de koopsector zich de afgelopen decennia eigenlijk ontwikkeld? En hoe is de ‘koopwoning een ongelijkheidsmotor’ geworden? Barend Wind (senior beleidsadviseur bij woningcorporatie De Key en universitair docent op de Rijksuniversiteit Groningen) doet hier onderzoek naar en legt het uit.
  • De politiek zet nu in op ‘bouwen, bouwen, bouwen’, maar dit is niet de hele de oplossing volgens Dirk Bezemer, hoogleraar Economie van de Internationale Financiële Ontwikkeling aan de Rijksuniversiteit Groningen. Om daadwerkelijk iets aan de ongelijkheid te doen, moet het belastingstelsel op de schop: land moet hoger belast worden. Hoe werkt dit? En waarom is dit wel een oplossing om wonen betaalbaarder te maken en ongelijkheid tegen te gaan?
  • Waarom zet de politiek in op ‘bouwen, bouwen, bouwen’ als dit niet de oplossing is? Daarover gaan we in gesprek met Stéfanie Andre, universitair docent Bestuurskunde Radboud Universiteit. Ze schreef haar proefschrift over de relatie tussen eigen woningbezit en politiek gedrag.
Dit programma is ontwikkeld door
Joline Rodermans
Moderator
ProgrammareeksOngedeeld Verbonden

In de snelgroeiende stad zien we de kloof tussen arm en rijk groeien. Niet alle Amsterdammers hebben dezelfde kansen. Een jaar van Covid-19 en Black Lives Matter protesten maakten dat nog eens extra duidelijk. Steeds meer mensen zijn afhankelijk van de voedselbank, gezondheidsverschillen tussen buurten zijn groot en nemen toe en huizenprijzen rijzen de pan uit. Ongedeeld Verbonden is een reeks over hoe we ongelijkheid in stad en samenleving tegengaan. Vanuit een integrale visie onderzoeken we hoe achterstanden ontstaan, wat de gevolgen zijn en bovenal wat we eraan kunnen doen om ongelijkheid tegen te gaan.