In voorgaande edities van ‘Met Andere Ogen’ hebben we steeds naar de ontwikkelkansen voor kinderen gekeken door de ogen van een bepaalde groep uit het ecosysteem; denk aan ouders, professionals en bestuurders. In deze negende editie staan de ontwikkelkansen voor kinderen zélf centraal. Met ouders en initiatiefnemers van deze plekken gaan we in gesprek over het realiseren van een ontwikkelingsplek voor hun kinderen. Welke weg hebben ze afgelegd? Wat betekenen deze initiatieven – ook wel onderwijszorgarrangementen (OZA) genoemd – voor de ontwikkelkansen van kinderen? Wat hebben ouders en initiatiefnemers geleerd? Waar lopen ze tegenaan? En wat kan het ecosysteem rondom het kind leren van deze initiatieven? In gesprek over de combinatie tussen onderwijs en zorg.

Dit programma is zowel fysiek als live online te volgen. Kies bij jouw reservering tussen een fysieke plek in de zaal of een online livecast reservering.

Dit programma is in samenwerking met Proeftuinen Onderwijszorgarrangementen (OZA). Hier is meer informatie daarover te vinden.

Over de sprekers

Aan dit programma doen ouders, initiatieven en mensen vanuit het ministerie mee. Houd de website in de gaten voor de gehele line up.

Peter Hulsen is vanavond tafelheer. Hij is managing consultant bij BMC en is Begeleider Proeftuinen Onderwijszorgarangementen (OZA).

Karlijn de Jong is clustermanager binnen Amerpoort en is onder meer verantwoordelijk voor kinderdagcentrum Onder Één Dak.

Tom Pijpers is adviseur bij Altra Bleichrodt en is betrokken bij proeftuin St. Brilliant Future Kids en bredere onderwijs-zorgarrangementen in Amsterdam.

Melanie Sikkens is bestuurder bij Stichting Klas op Wielen, een Samen naar School klas in Alkmaar die onderwijs op maat biedt aan kinderen met een ernstige meervoudige beperking op een reguliere school.

Jorrit Sterk is de nieuwe projectleider onderwijszorgarrangementen bij het Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap. Dit doet hij vanuit Stichting Intermin.

Madelon Koster zit vanavond aan tafel als ouder. Haar zoon gaat naar Stichting Brilliant Future Kids, een autismecentrum voor talentontwikkeling in Amsterdam. Dit is een van de OZA proeftuinen.

Astrid Ottenheym is directeur-bestuurder van het Samenwerkingsverband PPO-NK (Passend Primair Onderwijs Noord-Kennemerland), een organisatie die streeft naar inclusiever onderwijs.

Ellen Kramer zit vanavond aan tafel als ouder. Haar kind gaat naar het ACIC (Autisme Centrum In Contact) te Hilversum, een centrum voor autisme en onderwijs.

Christiaan Kwint is ouder & directeur van Stichting Kanz. Hij richtte een schoolklas op voor kinderen met een meervoudige beperking op een reguliere basisschool.

 

Dit programma gaat over
Dit programma is ontwikkeld door
De moderator van dit programma is
Natasja van den Berg
Moderator
ProgrammareeksMet andere ogen

Met Andere Ogen is een landelijk netwerk van bestuurders, beleidsmakers, directieleden en professionals uit kinderopvang, onderwijs, zorg en jeugdhulp die ernaar streven om beter samen te werken. De leden uit het netwerk zijn allemaal onderdeel van één ecosysteem rondom het kind dat als doel heeft de ontwikkelkansen van kinderen te vergroten. Daarvoor is het nodig dat we elkaars taal leren verstaan, elkaars verhalen horen, ‘met andere ogen’ door elkaars bril leren kijken. In vele bijeenkomsten, werksessies en doe-dagen is een schat aan informatie verzameld die kan dienen als inspiratie- en kennisbron. Onderdeel daarvan zijn de dialoogavonden in Pakhuis de Zwijger waarop steeds één onderwerp vanuit verschillende perspectieven wordt belicht: vanuit de praktijk, het beleid en vanuit de wetenschap.