In voorgaande edities van ‘Met Andere Ogen’ hebben we steeds naar de ontwikkelkansen voor kinderen gekeken door de ogen van een bepaalde groep uit het ecosysteem; denk aan ouders, professionals en bestuurders. In deze negende editie staan de ontwikkelkansen voor kinderen zélf centraal. Met ouders en initiatiefnemers van deze plekken gaan we in gesprek over het realiseren van een ontwikkelingsplek voor hun kinderen. Welke weg hebben ze afgelegd? Wat betekenen deze initiatieven – ook wel onderwijszorgarrangementen (OZA) genoemd – voor de ontwikkelkansen van kinderen? Wat hebben ouders en initiatiefnemers geleerd? Waar lopen ze tegenaan? En wat kan het ecosysteem rondom het kind leren van deze initiatieven? In gesprek over de combinatie tussen onderwijs en zorg.

Dit programma is zowel fysiek als live online te volgen. Kies bij jouw reservering tussen een fysieke plek in de zaal of een online livecast reservering.

Dit programma is in samenwerking met Proeftuinen Onderwijszorgarrangementen (OZA). Hier is meer informatie daarover te vinden.

Over de sprekers

Aan dit programma doen ouders, initiatieven en mensen vanuit het ministerie mee. Houd de website in de gaten voor de gehele line up.

Peter Hulsen is vanavond tafelheer. Hij is managing consultant bij BMC en is Begeleider Proeftuinen Onderwijszorgarangementen (OZA).

Karlijn de Jong is clustermanager binnen Amerpoort en is onder meer verantwoordelijk voor kinderdagcentrum Onder Één Dak.

Tom Pijpers is adviseur bij Altra Bleichrodt en is betrokken bij proeftuin St. Brilliant Future Kids en bredere onderwijs-zorgarrangementen in Amsterdam.

Melanie Sikkens is bestuurder bij Stichting Klas op Wielen, een Samen naar School klas in Alkmaar die onderwijs op maat biedt aan kinderen met een ernstige meervoudige beperking op een reguliere school.

Jorrit Sterk is de nieuwe projectleider onderwijszorgarrangementen bij het Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap. Dit doet hij vanuit Stichting Intermin.

Madelon Koster zit vanavond aan tafel als ouder. Haar zoon gaat naar Stichting Brilliant Future Kids, een autismecentrum voor talentontwikkeling in Amsterdam. Dit is een van de OZA proeftuinen.

Astrid Ottenheym is directeur-bestuurder van het Samenwerkingsverband PPO-NK (Passend Primair Onderwijs Noord-Kennemerland), een organisatie die streeft naar inclusiever onderwijs.

Ellen Kramer zit vanavond aan tafel als ouder. Haar kind gaat naar het ACIC (Autisme Centrum In Contact) te Hilversum, een centrum voor autisme en onderwijs.

Christiaan Kwint is ouder & directeur van Stichting Kanz. Hij richtte een schoolklas op voor kinderen met een meervoudige beperking op een reguliere basisschool.

 

Dit programma gaat over
Dit programma is ontwikkeld door
De moderator van dit programma is
Natasja van den Berg
Moderator
ProgrammareeksMet andere ogen

Om de ontwikkelkansen van kinderen echt centraal te kunnen stellen is het noodzakelijk dat partijen en professionals in het domein van onderwijs, zorg en jeugd goed samenwerken in één ecosysteem rondom het kind. De reeks Met Andere Ogen stimuleert en faciliteert dat iedereen zijn of haar natuurlijke plek kan innemen in dit ecosysteem, vanuit eigen kracht en specifieke rol. Centrale vraag bij deze dialogen is daarom: hoe kan jij de ontwikkelkansen van kinderen vergroten? Alles en iedereen is nodig.