De vijfde dialoog in de reeks is vanuit de ogen van ouders. Betrokken ouders en ouderorganisaties gaan in gesprek over inclusieve samenwerking. Dat is vanzelfsprekend samenwerking van onderwijs, zorg en jeugd mét het kind en de ouders. Hoe ziet die inclusieve samenwerking er nu eigenlijk uit in de praktijk? Iedereen wil de ontwikkelkansen van kinderen vergroten, we delen een gezamenlijk verlangen. Wat maakt het doen in de praktijk weerbarstig? Wat zijn de tips van ouders aan andere ouders en professionals? Hoe werken ouderorganisaties nu aan inclusieve samenwerking? Alles en iedereen is nodig om de ontwikkelkansen van elk kind de vergroten. Hoe ziet een ecosysteem van integrale samenwerking eruit?

Dit programma wordt ondertiteld zodat het voor een breder publiek toegankelijk is.

ProgrammareeksMet andere ogen

Met Andere Ogen is een landelijk netwerk van bestuurders, beleidsmakers, directieleden en professionals uit kinderopvang, onderwijs, zorg en jeugdhulp die ernaar streven om beter samen te werken. De leden uit het netwerk zijn allemaal onderdeel van één ecosysteem rondom het kind dat als doel heeft de ontwikkelkansen van kinderen te vergroten. Daarvoor is het nodig dat we elkaars taal leren verstaan, elkaars verhalen horen, ‘met andere ogen’ door elkaars bril leren kijken. In vele bijeenkomsten, werksessies en doe-dagen is een schat aan informatie verzameld die kan dienen als inspiratie- en kennisbron. Onderdeel daarvan zijn de dialoogavonden in Pakhuis de Zwijger waarop steeds één onderwerp vanuit verschillende perspectieven wordt belicht: vanuit de praktijk, het beleid en vanuit de wetenschap.