Tijdens deze 4e dialoogmiddag in de reeks, schuiven ditmaal de bestuurders uit de landelijke beweging ‘Met Andere Ogen’ aan die delen van de brede coalitie onderwijs, zorg en jeugd vertegenwoordigen. Ze gaan in gesprek met elkaar en met de politiek, om samen te kijken wat er nodig is om de ontwikkelkansen van kinderen te vergroten en hoe een betere samenwerking tussen onderwijs, jeugd en zorg daarin helpt. Met Andere Ogen is een brede beweging die geworteld is in de lokale praktijk in de regio’s en samen vormt het een ecosysteem van landelijke organisaties. Want alles en iedereen is nodig om de ontwikkelkansen van elk kind te vergroten, ook de politiek. Hoe ziet zo’n ecosysteem van integrale samenwerking eruit?

Tijdens deze dialoogmiddag gaan we in gesprek met professionals en dat doen we in een mengvorm van presentatie, tafelgesprek en online publieksinteractie.

Over de sprekers

De tafeldame van deze editie is Carry Roozemond, directeur bestuurder bij Ingrado, de vereniging voor leerplicht en RMC (Regionale Meld- Coördinatiepunt voortijdig schoolverlaten). Ingrado is gesprekspartner van de VNG en de ministeries voor het recht op onderwijs en ontwikkeling.

Uit de stuurgroep nemen deel:

  • Rinda den Besten, voorzitter PO Raad, de sectororganisatie voor primair onderwijs.
  • Hans Spigt, voorzitter Jeugdzorg Nederland. Daarnaast is hij voorzitter van de Branches Gespecialiseerde Zorg voor de Jeugd. In de stuurgroep vertegenwoordigt Hans Spigt een brede achterban van de jeugdhulp en jeugdbescherming.
  • Illya Soffer, directeur IederIn, het netwerk voor mensen met een beperking of een chronische ziekte.
  • Suzanne Konijnendijk, teamleider Inclusieve Samenleving VNG. (Zij vervangt vandaag Ali Rabarison (directeur beleid inclusieve samenleving VNG) die aanvankelijk mee zou doen aan het programma.

Vanuit de politiek nemen deel:

  • Leon Meijer, wethouder Ede (o.a. verantwoordelijk voor jeugdzorg en jeugd, onderwijs, sociale infrastructuur, gezondheidszorg)
  • Lisa Westerveld, Tweede Kamerlid Groen Links (onderwijs, jeugdzorg, kinderopvang, media en sport).
  • Kirsten van den Hul, Tweede Kamerlid PvdA (onderwijs, wetenschap, media, emancipatie, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking).
  • Paul van Meenen, Tweede Kamerlid D66 (kinderopvang, primair onderwijs, voortgezet onderwijs, MBO en voorzitter commissie justitie en veiligheid)
In samenwerking met
Joline
Programmamaker De Sociale Stad
De moderator van dit programma is
Natasja van den Berg
Moderator
ProgrammareeksMet andere ogen

Om de ontwikkelkansen van kinderen echt centraal te kunnen stellen is het noodzakelijk dat partijen en professionals in het domein van onderwijs, zorg en jeugd goed samenwerken in één ecosysteem rondom het kind. De reeks Met Andere Ogen stimuleert en faciliteert dat iedereen zijn of haar natuurlijke plek kan innemen in dit ecosysteem, vanuit eigen kracht en specifieke rol. Centrale vraag bij deze dialogen is daarom: hoe kan jij de ontwikkelkansen van kinderen vergroten? Alles en iedereen is nodig.