Tijdens de tweede dialoogmiddag in de reeks ‘Met andere ogen’ gaan we verder in gesprek over de ontwikkelkansen van kinderen. Om de ontwikkelkansen van kinderen te vergroten is het noodzakelijk dat iedereen (ouders en onderwijs-, zorg- en jeugdprofessionals) samen optrekken in één ‘ecosysteem’ rond het kind. De ontwikkelkansen van het kind zijn het vertrekpunt bij het samenwerken vanuit eigen ervaring en expertise. Dat vraagt dat we soms met andere ogen moeten kijken, ook over onze beroepsgrenzen heen, belemmeringen moeten wegnemen en elkaar helpen om geen enkel kind uit te sluiten. Samenwerken moet de logische keuze zijn, juist tussen professionals onderling. Hoe ziet zo een ecosysteem van integrale samenwerking eruit? En hoe stimuleren we succesvol interprofessioneel handelen?

Tijdens deze dialoogavond gaan we in gesprek met professionals en dat doen we in een mengvorm van presentatie, tafelgesprek en online publieksinteractie.

Astrid Ottenheym

Astrid Ottenheym is Directeur-bestuurder bij het Samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs in Noord-Kennemerland (PPO-NL). Hiervoor is Astrid ook werkzaam geweest in het onderwijs en de zorg – in uitvoerende en leidinggevende functies.

Liesbeth Buijs

Liesbeth Buijs is de projectleider van School als Werkplaats (SAW): een initiatief op het Friesland College. SAW bestaat uit een mix van externe (jeugd)hulpverleners en interne medewerkers. SAW is wekelijks aanwezig bij alle mbo-opleidingen (bol/bbl) van het Friesland College.

Tarik Hamdiui

Tarik Hamdiui werkt in het onderwijs als jongerenwerker en is daarnaast ook Jongerenwerker-expert bij het Nederlands Jeugd Instituut.

Hans Schuman

Hans Schuman is hoofddocent bij het Semunarium voor Orthopedagogiek op de Hogeschool Utrecht en Senior onderzoeker bij Heliomare R&D. Daar zorgen hij en zijn collega’s ervoor dat het onderzoek dat zij uitvoeren bijdraagt aan de praktijkvoering van Heliomare. Daarnaast is Hans Schuman mede-auteur van het boek: Handboek interprofessioneel samenwerken in zorg en welzijn (2018).

Janny Reitsma

Janny Reitsma is projectleider bij PACT voor Kindcentra. PACT voor Kindcentra is een pact van vernieuwers van inclusieve kindcentra, gesteund door de wetenschap en gericht op praktijkinnovatie en beleidsverandering. PACT voor Kindcentra ontwikkelen en verzamelen kennis en stellen dit beschikbaar aan het veld.

Sylvia Mol

Sylivia is Manager op de kinderopvang Allente en zet zich in om het onderwijs en kinderopvang beter op elkaar aan te laten sluiten.

Anja Verwoerdt

Anja Verwoerdt is een jeugdpsycholoog en werkzaam bij Ouder- en Kindteams in Amsterdam. Daarnaast heeft Anja Verwoerdt ook het boek “Onderwijs en Jeugdhulp: Kleur bekennen in samenwerken” geschreven.

Debbie Nijhof

Debbie Nijhof werkt als intern begeleider op het IKC De Akker in Hengelo. Op het IKC De Akker krijgen kinderen van 0-13 jaar onderwijs, waar ook een team van zorgmedewerkers werkzaam is op de school.

Laura Zijlma

Laura Zijlma is ondersteuningscoördinator op het Murmellius Gymnasium in Alkmaar en is verantwoordelijk voor de ondersteuning van leerlingen en docenten.

ProgrammareeksMet andere ogen

Om de ontwikkelkansen van kinderen echt centraal te kunnen stellen is het noodzakelijk dat partijen en professionals in het domein van onderwijs, zorg en jeugd goed samenwerken in één ecosysteem rondom het kind. De reeks Met Andere Ogen stimuleert en faciliteert dat iedereen zijn of haar natuurlijke plek kan innemen in dit ecosysteem, vanuit eigen kracht en specifieke rol. Centrale vraag bij deze dialogen is daarom: hoe kan jij de ontwikkelkansen van kinderen vergroten? Alles en iedereen is nodig.