Tijdens de zevende dialoogavond in deze reeks gaan we in gesprek over de ontwikkelkansen van hoogbegaafde kinderen. Veelal wordt er met een beperkte blik gekeken naar hoogbegaafdheid met alle gevolgen van dien. Niet alle kinderen en jongeren die hoogbegaafd zijn voelen zich op hun plek op school, met het gevolg dat ze uitvallen en thuis komen te zitten. Dit is niet wat we willen voor kinderen en jongeren, want het heeft grote consequenties.

Dit programma is zowel fysiek als live online te volgen. Kies bij jouw reservering tussen een fysieke plek in de zaal of een online livecast reservering.

Tijdens deze dialoog gaan we in gesprek met een divers gezelschap van deskundigen, niet alleen met professionals, maar ook ervaringsdeskundigen. Met als doel om samen te onderzoeken wat er anders moet en wat er nodig is zodat ook kinderen met veel potentieel zich kunnen ontwikkelen. Dat zij mee kunnen doen en zich gehoord, begrepen, gesteund en uitgedaagd voelen.

ProgrammareeksMet andere ogen

Met Andere Ogen is een landelijk netwerk van bestuurders, beleidsmakers, directieleden en professionals uit kinderopvang, onderwijs, zorg en jeugdhulp die ernaar streven om beter samen te werken. De leden uit het netwerk zijn allemaal onderdeel van één ecosysteem rondom het kind dat als doel heeft de ontwikkelkansen van kinderen te vergroten. Daarvoor is het nodig dat we elkaars taal leren verstaan, elkaars verhalen horen, ‘met andere ogen’ door elkaars bril leren kijken. In vele bijeenkomsten, werksessies en doe-dagen is een schat aan informatie verzameld die kan dienen als inspiratie- en kennisbron. Onderdeel daarvan zijn de dialoogavonden in Pakhuis de Zwijger waarop steeds één onderwerp vanuit verschillende perspectieven wordt belicht: vanuit de praktijk, het beleid en vanuit de wetenschap.