Na vijf edities lang gesproken te hebben over het verbeteren van de samenwerking tussen onderwijs, zorg en jeugd vanuit verschillende perspectieven, is het nu de beurt aan de inspiratieregio’s. Met Andere Ogen is een netwerk van lokale en landelijke samenwerking op onderwijs, jeugd en zorg. Daarbinnen hebben elf inspiratieregio’s het afgelopen twee jaar samen geleerd, geïnspireerd en geagendeerd. Vandaag staat daarom lokale samenwerking centraal; hoe ziet die eruit? Welke projecten lopen er in de verschillende regio’s? Wat maakt de precieze aanpak tot een succes en waar zoeken ze juist naar verbetering? Lokale doeners en projectleiders staan in de spotlight om over projecten te vertellen en ervaringen te delen. We zetten het leerproces gezamenlijk verder en inspireren elkaar en anderen om soortgelijke projecten op te starten.

We hebben alle elf inspiratieregio’s gevraagd om een projectleider, docent of andere doener uit de inspiratieregio voor te dragen om te pitchen over een project uit de regio. Aan tafel zitten naast moderator Natasja van den Berg, Astrid Ottenheym en Bas Wijnen om telkens aan de hand van de zes werkzame elementen te reflecteren op elke pitch.

Het is een interactieve sessie: tussendoor kan publiek deelnemen door vragen te stellen of te chatten met andere kijkers via zoom. Reserveer via de knop rechtsboven.

Pitches

Vanuit inspiratieregio Utrecht zal Iris Limborgh vertellen over de Utrechtse thuiszittersroute; een mooi werkend voorbeeld dat is voortgekomen uit de Utrechtse kernpartneraanpak op de verbinding onderwijs – jeugd. Iris is gezinswerker bij buurtteam VO&SO. Ze hebben een “routekaart voor thuiszitters” gemaakt, die te vinden is opthuiszittersaanpak.nl.

Renee Boeijen zal namens Foodvalley pitchen over Passende Samenwerking; een model bestaande uit een procedure en matrix waarin onderlinge afspraken, procedure en wettelijke verdeling van verantwoordelijkheden zijn beschreven.

Pieter-Jan van Hoof en Anouk Knoester komen namens de Meijerij vertellen over ‘Als we allemaal dezelfde taal spreken’. Dit samenwerkingsverband speelt in op ondersteuningsvragen van scholen gericht op het bieden van passend onderwijs. Deze vragen spelen op wanneer leerlingen meer ondersteuning nodig hebben dan de school met de basisondersteuning binnen hun reguliere aanbod kan bieden.

Anqelique Sterken en Monique Boon vertellen over het project waar zij nu gezamenlijk aan werken in de regio Zuid-Limburg: Tour de Werkplaats.

Johan Vermeer pitcht namens regio Zuid Kennemerland over een project vanuit het VO Samenwerkingsverband, waarbinnen schoolbesturen samenwerken aan passend onderwijs voor leerlingen uit de regio die een specifieke benadering of begeleiding nodig hebben.

Uit regio Holland-Rijnland komt Hanneke van Noort, adviseur onderwijs en jeugdhulp, spreken over de Holland-Rijnland methode.

Tot slot pitcht Hanny Voskuylen namens regio Leeuwarden en Friesland over Steunstructuur 12, een initiatief dat de inzet van jeugdondersteuners in KOV en PO stimuleert.

ProgrammareeksMet andere ogen

Met Andere Ogen is een landelijk netwerk van bestuurders, beleidsmakers, directieleden en professionals uit kinderopvang, onderwijs, zorg en jeugdhulp die ernaar streven om beter samen te werken. De leden uit het netwerk zijn allemaal onderdeel van één ecosysteem rondom het kind dat als doel heeft de ontwikkelkansen van kinderen te vergroten. Daarvoor is het nodig dat we elkaars taal leren verstaan, elkaars verhalen horen, ‘met andere ogen’ door elkaars bril leren kijken. In vele bijeenkomsten, werksessies en doe-dagen is een schat aan informatie verzameld die kan dienen als inspiratie- en kennisbron. Onderdeel daarvan zijn de dialoogavonden in Pakhuis de Zwijger waarop steeds één onderwerp vanuit verschillende perspectieven wordt belicht: vanuit de praktijk, het beleid en vanuit de wetenschap.