Iedere jeugdige heeft recht op leren en onderwijs om zijn eigen potentieel te ontdekken en zich optimaal te ontwikkelen. Ondanks alle inspanningen zijn er nog te veel jongeren die vastlopen in het onderwijs en daardoor niet meer naar school gaan. Inmiddels zijn er in Nederland zo’n 120 initiatieven die andere routes tot leren en ontwikkelen bieden aan deze jongeren. Zij bieden plek aan jeugdigen wanneer het onderwijs niet kan bieden wat nodig is. Een aantal van hen hebben zich verenigd in het ‘Initiatieven Collectief’ samen met Movisie en Gedragswerk. Wat doen zij, en vanuit welke grondslagen? Wat kunnen we hieruit leren om onderwijs en jeugdhulp te verbeteren? Daarover gaan we in dit programma vanuit de transitiekunde in gesprek met o.a. jongeren, ouders, de initiatieven en mensen vanuit ‘het systeem’.

Dit programma is zowel fysiek als live online te volgen. Kies bij jouw reservering tussen een fysieke plek in de zaal of een online livecast reservering.

Meer informatie over de sprekers volgt spoedig.

Wat gaan we doen?

In drie rondes gaan we in gesprek:

  1. Wat zijn de ervaringen van ouders en jongeren met deze thuiszittersinitiatieven. Wat is de betekenis voor hen?
  2. Wat doen de initiatieven en hoe werken ze? Welke boodschap hebben ze aan het onderwijs, zorg, jeugdhulp en gemeenten
  3. Wat doet onderwijs, jeugdhulp en gemeenten nu en wat leren ze van deze initiatieven?

Let op: de titel van dit programma is gewijzigd. Titel was eerder ‘Door de ogen van het Initiatieven Collectief’, inhoud blijft hetzelfde.

Dit programma is ontwikkeld door
De moderator van dit programma is
Natasja van den Berg
Moderator
ProgrammareeksMet andere ogen

Om de ontwikkelkansen van kinderen echt centraal te kunnen stellen is het noodzakelijk dat partijen en professionals in het domein van onderwijs, zorg en jeugd goed samenwerken in één ecosysteem rondom het kind. De reeks Met Andere Ogen stimuleert en faciliteert dat iedereen zijn of haar natuurlijke plek kan innemen in dit ecosysteem, vanuit eigen kracht en specifieke rol. Centrale vraag bij deze dialogen is daarom: hoe kan jij de ontwikkelkansen van kinderen vergroten? Alles en iedereen is nodig.