Iedere jeugdige heeft recht op leren en onderwijs om zijn eigen potentieel te ontdekken en zich optimaal te ontwikkelen. Ondanks alle inspanningen zijn er nog te veel jongeren die vastlopen in het onderwijs en daardoor niet meer naar school gaan. Inmiddels zijn er in Nederland zo’n 120 initiatieven die andere routes tot leren en ontwikkelen bieden aan deze jongeren. Zij bieden plek aan jeugdigen wanneer het onderwijs niet kan bieden wat nodig is. Een aantal van hen hebben zich verenigd in het ‘Initiatieven Collectief’ samen met Movisie en Gedragswerk. Wat doen zij, en vanuit welke grondslagen? Wat kunnen we hieruit leren om onderwijs en jeugdhulp te verbeteren? Daarover gaan we in dit programma vanuit de transitiekunde in gesprek met o.a. jongeren, ouders, de initiatieven en mensen vanuit ‘het systeem’.

Dit programma is zowel fysiek als live online te volgen. Kies bij jouw reservering tussen een fysieke plek in de zaal of een online livecast reservering.

Meer informatie over de sprekers volgt spoedig.

Wat gaan we doen?

In drie rondes gaan we in gesprek:

  1. Wat zijn de ervaringen van ouders en jongeren met deze thuiszittersinitiatieven. Wat is de betekenis voor hen?
  2. Wat doen de initiatieven en hoe werken ze? Welke boodschap hebben ze aan het onderwijs, zorg, jeugdhulp en gemeenten
  3. Wat doet onderwijs, jeugdhulp en gemeenten nu en wat leren ze van deze initiatieven?

Let op: de titel van dit programma is gewijzigd. Titel was eerder ‘Door de ogen van het Initiatieven Collectief’, inhoud blijft hetzelfde.

Dit programma is ontwikkeld door
De moderator van dit programma is
Natasja van den Berg
Moderator
ProgrammareeksMet andere ogen

Met Andere Ogen is een landelijk netwerk van bestuurders, beleidsmakers, directieleden en professionals uit kinderopvang, onderwijs, zorg en jeugdhulp die ernaar streven om beter samen te werken. De leden uit het netwerk zijn allemaal onderdeel van één ecosysteem rondom het kind dat als doel heeft de ontwikkelkansen van kinderen te vergroten. Daarvoor is het nodig dat we elkaars taal leren verstaan, elkaars verhalen horen, ‘met andere ogen’ door elkaars bril leren kijken. In vele bijeenkomsten, werksessies en doe-dagen is een schat aan informatie verzameld die kan dienen als inspiratie- en kennisbron. Onderdeel daarvan zijn de dialoogavonden in Pakhuis de Zwijger waarop steeds één onderwerp vanuit verschillende perspectieven wordt belicht: vanuit de praktijk, het beleid en vanuit de wetenschap.