Zie hierboven een compilatie van de dag.

Op 24 september 2021 organiseren we de Met Andere Ogen Doen-Dag! Onze eigen Hackaton in Pakhuis de Zwijger in Amsterdam. Op deze dag ontwerpen we de bouwstenen voor het vervolg van Met Andere Ogen en onderzoeken we hoe we samen een lerend netwerk kunnen worden en blijven. Het programma van Met Andere Ogen zit in haar laatste jaar. We zijn nog volop bezig in het huidige programma, maar de blik van de MAO-beweging is ook gericht op de toekomst. Op deze dag is daarom de mogelijkheid om richting te geven of en hoe de beweging onderwijs, zorg en jeugd de samenwerking wil doorzetten. Wat zijn de opgaven voor de komende jaren?

We hebben een dagprogramma samengesteld vol keynote sprekers, inspiratiemomenten, werksessies en afsluitend een gezamenlijk diner. We eindigen de dag met een persoonlijk actieplan voor alle deelnemers en een gedeelde visie voor de toekomst van Met Andere Ogen als lerend netwerk.

Kijk hier de wrap-up van de dag terug:

Met Andere Ogen Doen Dag

De Met Andere Ogen Doen Dag bestaat uit twee onderdelen die elkaar tijdens het programma afwisselen:

Werkagenda bouwstenen
We maken op de zes bouwstenen werkagenda’s: inclusief samenwerken, interprofessioneel samenwerken, inspiratieregio’s, lerende aanpak, faciliterend stelsel & stelselzaken. De bouwsteen ‘samenwerken als één netwerk’ vindt plaats door de hele dag heen.

In vier verschillende rondes gaan we aan de hand van het Canvas model aan de slag. De uitkomst van deze werksessies op basis van het canvas model, wordt gebundeld in oktober, als de Eindterm van het huidige programma. Dit is tevens de basis voor het vervolg van Met Andere Ogen. De bouwsteengroepen worden begeleid door professionals die inhoudelijk betrokken zijn bij Met Andere Ogen. Deelnemers krijgen 1-2 weken van tevoren bericht in welke bouwsteengroep zij zijn ingedeeld.

Inspiratie
Naast de werkagenda, is er ook genoeg inspiratie!

  • Met keynotes van: John Grin (Hoogleraar Systeeminnovatie Universiteit van Amsterdam), Marjet van Houten (Programmaleider Bestaanszekerheid en Waardevol Werken, Movisie), Hans Aarsman (Fotograaf, schrijver, columnist) en Suzan Knikkink (Programmamanger Samendraads en manager ad interim van RegioZorgNu Utrecht)
  • Ontregelende inspiratie intermezzo’s van: Wouter Staal (Hoogleraar Klinische kinder- en jeugdpsychiatrie en Hoogleraar Autisme en Kinder- en jeugdpsychiater bij Karakter), Hanny Voskuylen (Projectleider verbinding Onderwijs-Jeugd-Kinderopvang bij Gemeente Leeuwarden) en Iyobo Amayo (groepsleerkracht)
  • Met creatieve bijdragen van: Sylvia Koning (spiegelreflexkunstenaar & proud mom) en Marco van der Kooij (tekenaar).

Online programma
Daarnaast is er een online programma samengesteld voor degenen die niet fysiek aanwezig kunnen zijn. Dit programma begint om 15:00u. Online deelnemers nemen deel aan een werkagenda sessie, worden ook geïnspireerd en zijn bij de plenaire afsluiting. Online deelnemers krijgen 1-2 weken van tevoren te horen in welke bouwsteengroep zij zijn ingedeeld.

Programma (fysiek)
08:45u - Inloop

Tussen 08:45u en 09:30u is de ontvangst met koffie en thee. Houd de Corona Check App gereed. Tijdens de inloop is de expositie te bewonderen in de foyer.

09:30u - Opening

Opening door moderator Natasja van den Berg met bijdragen van Marijke Andeweg (Programmamanager Met Andere Ogen), Illya Soffer (directeur IederIn) en René Peeters (Bestuurlijk ambassadeur samenwerking onderwijs, jeugd en zorg)

10:00u - Openingskeynote 'Verandermanagement'

Door John Grin (Hoogleraar Systeeminnovatie Universiteit van Amsterdam)

10:25u - Eerste ronde DOEN in bouwsteengroepen

Canvas onderdeel ‘wat & waarom’

11:10u - Koffiepauze
11:25u - Keynote 'Lerende Aanpak'

Door Marjet van Houten (Programmaleider Bestaanszekerheid en Waardevol Werken, Movisie)

11:50u - Tweede ronde DOEN in bouwsteengroepen

Canvas onderdeel ‘Waarbinnen’

12:50u - Netwerklunch
13:20u - Keynote 'Met Andere Ogen Kijken'

Door Hans Aarsman (Fotograaf, schrijver, columnist)

13:45u - Derde ronde DOEN

Canvas onderdeel ‘hoe & waarmee’

14:45u - Keynote 'Transactionele Analyse'

Door Suzan Knikkink (Programmamanager Samendraads, Manager a.i. RegioZorgNu Utrecht)

15:10u - Vierde ronde DOEN in bouwsteengroepen

Canvas onderdeel ‘wie & wat niet?’

15:55u - Korte pauze met snacks
16:15u - Laatste ronde DOEN in bouwsteengroepen

Balans wordt opgemaakt, online deelnemers ontmoeten fysieke deelnemers.

17:00u - Wrap-up programma

Met bijdragen van Marco van der Kooij (Tekenaar) en Silvia Koning (Spiegelreflexkunstenaar).

18:00u - Netwerkdiner

Met muzikale intermezzo’s van M.Lucky, een onrustige muzikant die via poëtische popsongs romantiek probeert te vinden in de alledaagse werkelijkheid. Haar ‘millennial anthems’ bezweren de scherpe randjes terwijl het leven als een tragische komedie voorbij dendert. Zie ook www.mlucky.nl.

Met keynotes van

John Grin, hoogleraar Systeeminnovaties aan de Universiteit van Amsterdam en één van de grondleggers van transitiedenken. Hoewel hij tegenwoordig vooral lesgeeft binnen de afdeling Politicologie, houdt John zich in zijn eigen onderzoek ook bezig met innovaties binnen de agrarische sector, gezondheidszorg en duurzame transities in steden. Kortom, hij is thuis in alles wat met het verbeteren van (beleids-)systemen te maken heeft. John neemt ons mee in de politiek achter kennis, technologie en innovatie en hoe deze in te zetten om problemen op te lossen, in plaats van ze te creëren.

Marjet van Houten, programmaleider Bestaanszekerheid en Waardevol Werken voor Movisie, houdt zich al jaren bezig met de problematiek van thuiszitters. Onlangs werd het Initiatieven Collectief opgericht waarin 20 bottom-up initiatieven samenwerken om de ontwikkelkansen van thuiszitters te vergroten. Samen met de betrokken ministeries wordt geëxperimenteerd met nieuwe oplossingen. In haar keynote houdt Marjet een pleidooi voor de kracht van onderop en een lerende aanpak, om de wensen en vragen van mensen naar nieuwe aanpakken te vertalen, zonder daarbij uitdagingen te schuwen.

We beginnen de middag met fotograaf, columnist en schrijver Hans Aarsman. Hans’ bezigheden laten zich het beste omschrijven als veldwerk. Met zijn theatershows trekt Hans door het hele land, terwijl zijn fotografische werk onder andere te zien is geweest in het Stedelijk Museum Amsterdam. Waar je hem ook van kunt kennen, is de Aarsman Collectie, een wekelijkse rubriek in de Volkskrant waarin hij als een detective naar foto’s kijkt en de lezer meeneemt in zijn beeldinterpretatie. Voor de Met Andere Ogen Doen-dag, laat Hans ons zien hoe je de wereld écht met andere ogen kunt bekijken.

Programmamanger Samendraads en manager ad interim van RegioZorgNu Utrecht Suzan Knikkink verzorgt de laatste keynote van de dag. Van origine is Suzan intensive care verpleegkundige. Via een uitstapje naar farmaceut Pfizer, is ze uiteindelijk terecht gekomen in de eerstelijnszorg; daar waar haar hart ligt. Inmiddels zit ze dus goed op haar plek bij Samendraads, een netwerkorganisatie bestaande uit het ziekenhuis ETZ, regio-organisatie Primacura, VGZ, CZ en ZorgBelang in de regio Tilburg. Omdat het functioneren van teams binnen organisaties haar enorm fascineert, is Suzan drie jaar geleden begonnen aan de opleiding Transactionele Analyse (TA). Vandaag vertelt ze ons over haar eigen ervaringen als transitiemanager en licht ze de theorie achter TA toe.

ProgrammareeksMet andere ogen

Met Andere Ogen is een landelijk netwerk van bestuurders, beleidsmakers, directieleden en professionals uit kinderopvang, onderwijs, zorg en jeugdhulp die ernaar streven om beter samen te werken. De leden uit het netwerk zijn allemaal onderdeel van één ecosysteem rondom het kind dat als doel heeft de ontwikkelkansen van kinderen te vergroten. Daarvoor is het nodig dat we elkaars taal leren verstaan, elkaars verhalen horen, ‘met andere ogen’ door elkaars bril leren kijken. In vele bijeenkomsten, werksessies en doe-dagen is een schat aan informatie verzameld die kan dienen als inspiratie- en kennisbron. Onderdeel daarvan zijn de dialoogavonden in Pakhuis de Zwijger waarop steeds één onderwerp vanuit verschillende perspectieven wordt belicht: vanuit de praktijk, het beleid en vanuit de wetenschap.