In het economisch beleid is groei van het bruto binnenlands product (bbp) al decennia leidend. Sinds de financiële crisis is een bredere economische benadering, waarbij welzijn centraal staat, in opkomst. Hoe kunnen we ‘hoe gaat het met de Amsterdammer?’ in het centrum zetten van het economisch beleid voor de stad? En wat betekent dit voor de verhoudingen tussen overheid, markt, burger en collectief?

De Brede Welvaart Monitor, het Donut-stadsportret of de Welzijnsindex: het zijn maar enkele voorbeelden van alternatieve instrumenten om de voortgang van de economie te meten, en ook te sturen op andere waarden dan alleen groei van het bbp. Natuurlijk moet er geld verdiend worden, maar er zijn meer zaken die een economie moet leveren, of waar een economie rekening mee moet houden. Zoals de klimaatbescherming, een goed bestaansniveau en essentiële basisdiensten voor alle mensen, en ongelijkheid verminderen, oftewel een rechtvaardiger verdeling van die BBP-groei.

In dit programma zoeken we antwoord op de volgende vragen: hoe kunnen we een zo’n instrument invoeren in Amsterdam? Wat zijn de obstakels en hoe kunnen we die overwinnen?

Nieuw economisch denken vraagt ook om andere verhoudingen tussen markt, overheid en burgers (al dan niet georganiseerd). We moeten toe naar veel grotere zeggenschap en eigenaarschap van de stedelijke- en buurteconomieën voor (georganiseerde) bewoners. Waar overheden nu vooral samenwerking zoeken met grote particuliere bedrijven – in PPP’s, publiek-private partnerschappen – worden voorbeelden en modellen verkend van PCP, waarbij de C kan staan voor collectief, civiel, coöperatief, commons of community.

Aan de hand van internationale voorbeelden van PCP bespreken we wat er in Amsterdam wenselijk en toepasbaar is, en wat er nodig is om ze te realiseren.

Dit is een programma van het Cities for Change Forum. Meer informatie op: https://citiesforchange.org/

Wat gaan we doen?

We gaan met Rutger Groot Wassink in gesprek over de ideale stadseconomie: op welke uitgangspunten willen we die economie baseren? Economische groei of bijvoorbeeld welzijn? Daarover praten we met Hebe Verrest. En bestaat er een economie die uitgaat van gelijkheid, en van inclusiviteit? Daarover gaan we in gesprek met Amma Asante. Luca Hopman vertelt over innovatieve nieuwe manieren van samenwerken tussen overheid, burger en markt.

In het tweede deel van dit programma bekijken we met elkaar wat we dan te doen hebben, als we richting een inclusieve en gelijkwaardige, op welzijn gebaseerde, stadseconomie vorm willen geven. Wat is er dan nodig voor de stad? En hoe ziet sturing er dan uit ? Dat gesprek voeren we naast Rugter Groot Wassink met Sophie Bloemen van Commons Network, Piet Rietman van de ABN AMRO en met Jasper Klapwijk, strateeg op het gebied van wonen, zorg, pensioenen en onmogelijke opgaven.

ProgrammareeksCities for Change forum

Het Cities for Change Forum is een twee maanden durend online programma voor een sociale, rechtvaardige en duurzame samenleving waarin welzijn en solidariteit vooropstaat. Met, voor en door bewoners, wijkgroepen, maatschappelijke organisaties, ngo’s, ambtenaren, bestuurders en iedereen die belangstelling heeft.