Het lijkt misschien ver van ons bed te staan, maar iedereen heeft er mee te maken; ‘de Economie’. Die economie staat vaak aan de basis van belangrijke beleidskeuzes die gemaakt worden en iedereen aangaan. Juist daarom is het belangrijk dat we ‘de economie’ met elkaar vormgeven en dat we zeggenschap houden over de keuzes die naar aanleiding van dit systeem worden gemaakt. De afgelopen jaren zijn er veel theorieën, beleidsstukken en modellen gepresenteerd om onze economie duurzamer en socialer in te richten. Termen als de, ‘welzijnseconomie’, ‘brede welvaart’ en de ‘donut economie’ passeren dagelijks de revue. Het is tijd om de tussenstand op te maken en een nieuwe stip op de horizon te vinden. Hoe kunnen we onze economie zo inrichten dat deze binnen de ecologische grenzen past met een sociale ondergrond? Wat kunnen we van elkaar verwachten en hoe kunnen we elkaar versterken? Vanavond gaan we met elkaar de spelregels van de economie van morgen herdefiniëren.

Over de sprekers

Maarten Schinkel is schrijver, econoom en politicoloog. Sinds 1992 schrijft Maarten columns en beschouwingen over de huidige staat van de economie in het NRC Handelsblad. In zijn wekelijkse column voor het NRC schrijft hij wekelijks over nieuwe uitdagingen en ontwikkelingen van de Nederlandse en Europese economie.

Hans Stegeman is econoom en hoofdstrateeg bij Triodos Investment Bank en columnist voor Het Financieele Dagblad. Hans houdt zich bij de Triodos bezig met de impactstrategie en de visie op de noodzakelijke maatschappelijke transities en lange termijn doelstellingen. Brede welvaart en de circulaire economie zijn thema’s die regelmatig terugkeren in zijn columns in het FD.

Achmed Baâdoud is oud-politicus, strategisch adviseur grootstedelijke vraagstukken en sinds januari 2023 voorzitter van het MKB. Achmed heeft 12 jaar lang in het openbaar bestuur gewerkt, voornamelijk in Amsterdam-West, op portefeuille zoals jeugd en veilheid, werk en participatie en financiën. Bij het MKB komt Achmed op voor de belangen van ondernemers en zoekt hij de verbinding met partners en de overheid.

Najah Aouaki strijdt als econoom en stedelijk strateeg voor een inclusieve stad. Waar stedelijke ontwikkelingen en de marktwerking inclusie bedreigen, bedenkt Najah strategieën en concepten om mogelijkheden te creëren voor de mensen die het risico lopen buitengesloten te worden. Najah uit zich regelmatig in de media over dat Amsterdam niet alleen naar de duurzame kant van de donut-economie moeten kijken, maar ook het sociale fundament nadrukkelijker moet verstevigen.

ProgrammareeksEconomie van Morgen

Maandelijks gaan we in gesprek over hoe we de economie moeten inrichten, als we willen dat deze binnen de ecologische en sociale grenzen past.