Met de uitgesproken ambitie om meer houtbouw toe te passen in de woningbouw, is het van belang dat tenders zich meer richten op houtbouw. Architecten en ontwikkelaars ervaren dat de uitvraag niet meer aansluit bij het ontwikkelen in hout en lopen tegen te veel beperkingen aan. Op welke manier moeten we de uitvraag zodanig inrichten dat architecten voldoende vrijheid hebben om een kwaliteit hoogwaardig biobased gebouw te ontwikkelen zonder dat ze tegen onnodig restricties aanlopen? Kunnen we met alle kennis die we nu hebben over hout een standaardisatie opzetten welke toegepast kan worden binnen uitvragen?

DossierHoutbouw
Group 565 Klimaatneutraal

Inloop vanaf 16:45 uur. Start programma 17:00 uur. Uiterlijk 18:15 uur is het programma afgelopen.

ProgrammareeksHoutbouw

Waar niet hernieuwbare materialen zoals beton, staal en baksteen in de laatste eeuw de meest gebruikte bouwstoffen waren om steden te bouwen, worden de negatieve effecten van deze fossiele bouwmaterialen op het klimaat steeds duidelijker. Hernieuwbare, of biobased materialen, met in het bijzonder hout, bieden een totaaloplossing voor het (her)ontwikkelen van een ‘future proof’ gebouwde omgeving. Onder de noemer ‘mass timber’ worden ondertussen hoogwaardig producten ontwikkelt waarmee complete constructiesystemen en hoogbouwprojecten kunnen worden gemaakt. Wat zijn de voor- en nadelen van houtbouw? Welke invloed heeft houtbouw op de ruimtelijke ontwikkeling van steden? En wat betekent hout voor de huidige woning vraagstukken?