Het verhaal van kinderen die getuige zijn van huiselijk geweld blijft veelal onverteld. Terwijl de gevolgen ervan vergelijkbaar zijn met de gevolgen van het zelf ondergaan van huiselijk geweld. Kinderen dragen hun nare thuissituatie in veel gevallen als een geheim met zich mee. Toch is het niet geheel onzichtbaar, er zijn signalen. Maar hoe herken je die? Camouflage is een korte film die de impact laat zien van een onveilige thuissituatie op de veertienjarige Deniz. De film toont zijn relatie met zijn moeder, de omgang met zijn vrienden en zijn gedrag op school. Met Camouflage als startpunt voor het nagesprek, zullen we eerst ingaan op de huidige hulpverlening aan kinderen die getuige zijn (geweest) van huiselijk geweld. Wat is huiselijk geweld, hoe worden mensen hiermee geholpen en wat kan er beter? Vervolgens gaan we in het tweede panelgesprek in op de rol van het onderwijs in de signalering en preventie van huiselijk geweld. Wat kunnen scholen en docenten doen en hoe worden ze hierop voorbereid?

Tijdens dit programma zijn er twee hulpverleners van Slachtofferhulp aanwezig in de zaal. Gaat het even niet, dan kun je bij hen terecht voor steun.

Tijdlijn
20:00 - 20:05

Opening

20:05 - 20:20

Vertoning film: Camouflage

20:20 - 20:50

Panelgesprek 1: De huidige hulpverlening

20:50 - 21:05

Muzikaal optreden

21:05 - 21:35

Panelgesprek 2: De rol van het onderwijs

21:35 - 21:40

Afsluiting

Over de sprekers

Met in het eerste panelgesprek:

Danny Dijkhuizen is de directeur van Kids4Dreams. Een organisatie met informele lesprogramma’s, projecten en trainingen in het kader van talentontdekking- en ontwikkeling op scholen om de de sociaal-emotionele vaardigheden en de persoonlijke groei van kinderen te bevorderen. Vanuit zijn ervaring met huiselijk geweld en kindermishandeling creëert hij verbinding in klassen vanuit kwetsbaarheid. De boodschap die hij wilt overbrengen is dat je verhaal deel is van je leven, maar je bent het niet.

Nathalie Wallet is werkzaam bij Blijf Groep. Blijf Groep helpt om huiselijk geweld te stoppen. Ze bieden hulp aan alle betrokkenen: slachtoffers, getuigen, plegers en kinderen. Hun uitgangspunt is het geweld te stoppen en veiligheid te creëren door hulp op maat te bieden. Wallet begeleidt als trainer de groepen die de programma’s En nu ik…! en Kan iemand mij horen? volgen. Dit zijn groepsprogramma’s voor kinderen en tieners die te maken hebben gehad met huiselijk geweld om hun ervaringen te verwerken.

Kimberley van den Berg is sinds 2011 werkzaam in het werkveld van huiselijk geweld en kindermishandeling. Zij is begonnen bij het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) en het crisisteam van de Jeugdbescherming. Sinds 2015 werkt zij onder andere als onderzoeker bij Veilig Thuis.

Simonette de Vriese werkt al haar hele werkende leven met multi-probleem gezinnen. Dit zijn gezinnen die problemen hebben op verschillende gebieden, zoals psychiatrische problemen, huiselijk geweld en trauma, opvoedingsproblemen, relatieproblemen en financiële problemen. De oplossingsgerichte therapie is daarbij haar belangrijkste referentiekader. Momenteel werkt De Vriese als GZ-psycholoog en coördinator aanpak kindermishandeling bij Levvel (specialistische jeugdhulp en jeugdGGZ in Amsterdam en omgeving). Daarvoor was ze onder andere 13 jaar werkzaam als gedragsdeskundige bij Bureau Jeugdzorg.

 

Vervolgens in het tweede panelgesprek:

Bregt Pepijn Verhagen rondde in 2011 de master Film Studies af aan de Universiteit van Amsterdam. Na een kortstondige carrière als docent in het voortgezet onderwijs begon hij zijn werk als freelance videograaf en regisseur. In 2019 maakte hij zijn fictiedebuut met de zelfgeschreven en -geproduceerde korte film LUX. Een jaar later, tijdens de eerste corona-lockdown, schreef Verhagen het scenario voor zijn tweede korte film Camouflage. Hiervoor putte hij onder andere uit zijn ervaringen als docent.

Marjolein Moorman is de Amsterdamse wethouder van Onderwijs, Jeugd(zorg) en Armoedebestrijding sinds mei 2018 namens de PvdA. Onlangs heeft ze het boek Rood in Wassenaar uitgebracht, waarin ze haar blik deelt op gelijke kansen en beter onderwijs. Marjolein houdt zich bezig met het thema huiselijk geweld en zij die daar getuige van zijn door in gesprek te gaan met slachtoffers en professionals, bij politie, justitie en in de hulpverlening. Zo heeft PvdA in 2013 het intiatiefvoorstel Veilig achter de voordeur ingediend om huiselijk geweld tegen te gaan en eerder te signaleren. Wat heeft het beleid inmiddels teweeg gebracht?

Karim Amghar is bekend van zijn boeken Hoor Mij, Zie Mij! Naar Kansengelijkheid In Het Onderwijs, Van Radicaal Naar Amicaal, het televisieprogramma Karim Pakt Zijn Kans voor de NTR en als panellid van De Wereld Draait Door (DWDD) Het Lagerhuis. Naast zijn schrijf- en televisiewerk, werkt Amghar als docent omgangskunde op een mbo en voorheen ook als docent op een lerarenopleiding. Hij heeft zich gespecialiseerd in de thema’s polarisatie, radicalisering, diversiteit en andere sociaal-maatschappelijke thema’s. Amghar is vanuit die hoedanigheid onder meer als gast gevraagd bij talkshows RTL Late Night, DWDD en De Nieuwe Maan. In 2018 ontving hij de Compassieprijs voor het tegengaan van polarisatie en discriminatie in de Nederlandse samenleving.

Femke Postma is al 22 jaar lang actief in jeugdhulp te Amsterdam. Ze werkt sinds 2013 voor het Ouder- en Kindteam (OKT) als uitvoerend professional, eerst vanuit het onderwijs en nu vanuit de wijk. Als OKT’er leg je de verbinding tussen het onderwijs en de jeugdhulp.

 

Met muzikaal tussenspel van:

Johannes Karst is een interdisciplinair performer, cellist, zanger en componist. Zijn artistieke werk en persoonlijk onderzoek zijn diep met elkaar verbonden en hij zoekt naar de redenen achter handelingen, gedachten en gedrag. In zijn muziek en performatieve werk streeft hij ernaar om radicaal eerlijk en kwetsbaar te zijn. Hij ziet zijn kunst als een mogelijkheid om de schoonheid om ons heen te vertalen en te delen met anderen. Hij creëert graag werelden met diepte en gelaagdheid die de luisteraar meenemen op een reis waar vele kleuren en emoties kunnen ontstaan.