In 2022 verscheen de ‘Vogelatlas Amsterdam’, een inventarisatie van alle broed- en wintervogels in onze regio. Met sommige soorten gaat het ronduit slecht. Deze veranderingen worden veelal veroorzaakt door klimaat, inrichting en beheer. Daarom geeft Vogelatlas Amsterdam aanbevelingen voor een vogelvriendelijkere stad. Deze aanbevelingen voor bewoners, beheerders en beslissers staan deze avond centraal.

Ecologisch adviseur Frank van Groen schetst de uitgangspunten voor een vogelvriendelijkere stad. Daarna geeft tuinvogelconsulent Kea Verveld van Vogelbescherming Nederland concrete tips voor je tuin, balkon of dak. Stadsecoloog Koen Wonders verkent met habitatexpert Jip Louwe Kooijmans van Sovon vogelonderzoek de potentie van natuurinclusief bouwen en de inrichting van vogelvriendelijke overgangsgebieden tussen stad en buitengebied, zoals de tijdelijke natuur op Strandeiland. Tot slot filosofeert Frank van Groen met ecoloog Arnout-Jan Rossenaar van Staatsbosbeheer Noord-Holland over het inrichten van vogelreservaten voor kwetsbare soorten. Heb jij hart voor vogels? Kom luisteren en praat mee!

Over de sprekers

Frank van Groen is ecologisch adviseur en coördineert bij Van der Goes en Groot al ruim 20 jaar broedvogelinventarisaties. Ook natuurwetgeving behoort tot zijn werkterrein. Zowel professioneel als vrijwillig inventariseerde Frank menig gebied op broedvogels. Sinds 2013 heheert hij de trektelpost Diemerpark. In 2019 was Frank initiatiefnemer van het project ‘Vogelatlas Amsterdam’ en coördineerde de tellingen en publicatie. Frank is ook de hoofdauteur van ‘Vogelatlas Amsterdam’.

Kea Verveld is als tuinvogelconsulent actief voor Vogelbescherming Nederland. Als deskundig vrijwilliger geeft zij bewoners praktisch advies bij de vogelvriendelijke inrichting van hun balkon, tuin of gemeenschappelijke buitenruimte.

Koen Wonders is stadsecoloog bij de Gemeente Amsterdam. Hier houdt hij zich bezig met natuurinclusief bouwen en de bescherming van gebouwbewonende (vogel-)soorten in het kader van de energietransitie en woningverduurzaming. Koen heeft ook een eigen adviesbureau dat zich richt op onderzoek, ecologische begeleiding en natuurinclusief bouwen. Ook droeg Koen als auteur bij aan ‘Vogelatlas Amsterdam’ met intermezzo’s over roofvogels, meeuwen, mussen en gierzwaluwen in de stad.

Jip Louwe Kooijmans was als stadsecoloog en habitatexpert jarenlang beleidsmedewerker bij Vogelbescherming Nederland. Hij publiceerde onder andere de zakgids ‘Vogels van Nederland’ en de standaardwerken ‘Vogels in hun domein’ en ‘Bedreigde vogels van Nederland’. Sinds januari 2023 is Jip Meetnetcoördinator bij Sovon Vogelonderzoek. Voor ‘Vogelatlas Amsterdam’ schreef Jip over vogels in stedelijk gebied en het intermezzo ‘Tuinen en balkons voor vogels en mensen’.

Arnout-Jan Rossenaar is senior ecoloog bij Staatsbosbeheer en daar houdt hij zich vooral bezig met de ecologische uitdagingen voor natuurreservaten in Noord-Holland. Staatsbosbeheer is verantwoordelijk voor het beheer van natuur in het buitengebied van Amsterdam, bijvoorbeeld in Waterland.

Vogelatlas Amsterdam is een initiatief van Vogelwerkgroep Amsterdam en verscheen in 2022 bij Uitgeverij Noordboek. 137 tellers inventariseerden de 554 kilometerhokken van het werkgebied van Vogelwerkgroep Amsterdam op broed- en wintervogels. Naast populatieschattingen en -veranderingen gaat het boek in op de landschappelijke ontwikkelingen in en rond de stad. Dit nieuwe standaardwerk bundelt bijna 400 pagina’s Amsterdamse vogelkennis.

Vogelwerkgroep Amsterdam is in de Amsterdamse regio hét aanspreekpunt voor alles wat vogels in de vrije natuur aangaat. Bescherming, educatie en onderzoek staan daarbij centraal. VWGA is een actieve vereniging met ruim 600 leden en organiseert cursussen, lezingen en excursies.

In samenwerking met