Alles wat we doen, gebeurt op deze ene planeet, de aarde – en toch handelen we alsof er meer aardes zijn. Dat kan niet lang meer goed gaan. Het belang van een leefbare planeet moet centraal komen te staan in al ons denken en handelen. In Goed leven als aardbewoners doet Michiel Korthals, pionier op het gebied van voedsel- en landbouwfilosofie, concrete voorstellen om dit in de praktijk te brengen. In de landbouw en onze eetgewoonten, maar ook in onderwijs, stedelijke ontwikkeling en huizenbouw, gezondheidszorg, wetenschap en technologie.

Michiel Korthals is een Nederlandse filosoof, emeritus hoogleraar toegepaste filosofie aan de Universiteit van Wageningen en gasthoogleraar aan de Vrije Universiteit en de University of Gastronomic Sciences. Hij publiceerde eerder onder andere Voor het eten (2002) en Goed eten (2018).

Mo Smit is onderzoeker en lecturer aan de faculteit Bouwkunde van de TU Delft waar ze onderzoek doet naar de ontwikkeling van een circulaire gebouwde omgeving. Mo is de oprichter van de Circular Community Foundation. Daarnaast is ze Initiator en ontwikkelaar van Bouwtuin waar ze zich inzet voor de ontwikkeling van een circulaire en emissievrije bouwcultuur in verschillende Nederlandse regio’s.

Sjoerd Repping is hoogleraar Zinnige Zorg aan de Universiteit van Amsterdam (UvA). Hij leidt bij Zorginstituut Nederland het programma Zorgevaluatie en Gepast Gebruik. Deze organisatie onderzoekt samen met de Nederlandse Zorgautoriteit hoe de zorg zich kan blijven verbeteren en toegankelijk blijft voor iedereen in Nederland.

Danielle de Nie is fysisch geograaf en bodemkundige. Daarnaast is ze oprichter en directeur van Wij.land, en daarbinnen verantwoordelijk voor de strategie om in het veenweidelandschap de 4 returns beweging te creëren. Is mede-initiatiefnemer van Aardpeer, samen voor grond.

Dani is een van de kinderen die samen met zijn klasgenoten Amsterdammertje van het jaar is geworden met Ons Amsterdams Voedselplan. Het idee is een bos rond Amsterdam, waar je noten, groenten en fruit kunt plukken, maar ook kunt wandelen en picknicken. Zo’n bos is goed voor het milieu én produceert veel voedsel voor mensen die dat het meeste nodig hebben.

Over het programma

Een hoopvolle boodschap over verzoening met de aarde. Wat kunnen we daarvan leren als bewoners van deze planeet in de stad? Wat kunnen we eten en verbouwen in de stedelijke omgeving? Hoe kunnen we de zorg écht zorgzaam inrichten? Op welke manier kunnen we de groei van onze steden op een natuurinclusieve manier bouwen?