Tijdens de dialoogavonden van ‘Met Andere Ogen’ worden vele aangrijpende vraagstukken van kinderen, jongeren, ouders en professionals besproken. Er is al enige tijd de ambitie om los te komen van het oude verhaal gebaseerd op prestatie en het recht van de sterkste. Het is tijd voor een nieuw narratief. Het nadenken hierover en het ontwikkelen van nieuwe praktijken is al volop in gang: het Nederlands Jeugdinstituut schenkt aandacht aan het bouwen van een stevige pedagogische basis middels de publicatie ‘Opgroeien doe je samen‘. Denktank 2040 heeft droombeelden op tafel gelegd door zichzelf vragen te stellen hoe het kan dat jongeren zoveel druk ervaren en wat er anders kan. Denktank Schone Lei is aan de slag gegaan vanuit het gedachte-experiment ‘als we opvang, onderwijs, jeugdhulp en zorg voor en met 0-23 jarigen opnieuw zouden mogen ontwerpen, hoe zou het er dan uitzien?’.

Vanavond presenteert Denktank Schone Lei de praatplaat die zij ontwikkelden met basiselementen voor een pedagogische gemeenschap. Aan de hand van de uitkomsten van Denktank Schone Lei gaan we in gesprek met jongeren, ouders, professionals en bestuurders over hoe nieuwe praktijken binnen het nieuwe narratief de pedagogische basis verbeteren.

Dit programma is zowel fysiek als live online te volgen. Kies bij jouw reservering tussen een fysieke plek in de zaal of een online livecast reservering.

Over de avond

We openen de avond met een presentatie van Astrid Ottenheym, directeur-bestuurder bij het Samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs in Noord-Kennemerland (PPO-NL) en initiatiefnemer van Schone Lei. Zij presenteert de uitkomsten van Schone Lei.

Dan volgen drie panelgesprekken. Tafelheer Jan Bransen sluit bij al deze gesprekken aan. Hij is hoogleraar filosofie van de gedragswetenschapper aan de Radboud Universiteit Nijmegen en academisch leider van het Radboud Teaching and Learning Centre. Hij schreef o.a. het boek ‘Gevormd of vervormd. Een pleidooi voor ander onderwijs’.

In het eerste gesprekspanel gaan we in gesprek met een Eva van Raaij (bestuurslid strategie en lobby Nationale Jeugdraad), ouder Silvia Koning en een professional. Hoe kijken zij aan tegen een nieuw narratief en een stevige pedagogische basis?

In het tweede gesprekspanel gaan we in gesprek met praktijkvoorbeelden. Dit doen we met o.a. Sylvia Veltmaat (voorzitter van het College van Bestuur Flores Onderwijs in Arnhem), Michael Milo (verbinder in de zorg, programmamanager GEM: Ecosysteem Mentale Gezondheid) en Angela Esajas (basisschooljuf en leraar van het jaar in 2021).

In het derde panelgesprek vullen we verder aan vanuit wetenschap en beleid. We spreken met Jelle Jolles (neuropsycholoog en emiritus hoogeleraar aan de Universiteit Maastricht en Vrije Universiteit Amsterdam). Hij is betrokken bij het denkteam Onderwijs en Jeugd als onderdeel van Denktank 2040. Dit denkteam houdt zich bezig met vragen als ‘Hoe willen we ons onderwijs inrichten?’ en ‘Wat heeft onze jeugd nodig?’. Verder sluit aan Marielle Balledux (senior adviseur Opgroeien en Opvoeden bij het Nederlands Jeugdinstituut). Met haar praten we o.a. door over het rapport ‘Opgroeien doe je samen’ van het NJi. In dit laatste panelgesprek sluit ook Fedor Heida (senior beleidsadviseur bij de VNG) aan. Ook de VNG kwam eind vorig jaar met een notitie ‘Een sterke basis door krachtige samenwerking’ in samenwerking met de onderwijsraden en de Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang.

Dit programma is ontwikkeld door
De moderator van dit programma is
Natasja van den Berg
Moderator
ProgrammareeksMet andere ogen

Met Andere Ogen is een landelijk netwerk van bestuurders, beleidsmakers, directieleden en professionals uit kinderopvang, onderwijs, zorg en jeugdhulp die ernaar streven om beter samen te werken. De leden uit het netwerk zijn allemaal onderdeel van één ecosysteem rondom het kind dat als doel heeft de ontwikkelkansen van kinderen te vergroten. Daarvoor is het nodig dat we elkaars taal leren verstaan, elkaars verhalen horen, ‘met andere ogen’ door elkaars bril leren kijken. In vele bijeenkomsten, werksessies en doe-dagen is een schat aan informatie verzameld die kan dienen als inspiratie- en kennisbron. Onderdeel daarvan zijn de dialoogavonden in Pakhuis de Zwijger waarop steeds één onderwerp vanuit verschillende perspectieven wordt belicht: vanuit de praktijk, het beleid en vanuit de wetenschap.