In de elfde dialoogavond van Met Andere Ogen gaan we in gesprek over hoe we de mentale (veer)kracht van kinderen en jongeren vergroten. Thuis, in de klas en in de samenleving. In het nieuws lezen we de laatste tijd te vaak dat het mentaal welbevinden van jongeren onder druk staat. Wat is ervoor nodig om kinderen en jongeren tot bloei te laten komen? We gaan in gesprek over hoe gezin, professional en beleidsmaker het beste samen kunnen werken aan mentale vooruitgang.

Dit programma is zowel fysiek als live online te volgen. Kies bij jouw reservering tussen een fysieke plek in de zaal of een online livecast reservering.

Over de avond:

We starten met een korte presentatie door Kees Kraaijeveld over het recentelijk verschenen boek ‘Mentale vooruitgang van Gezinnen’.

Vervolgens gaan we in drie panelgesprekken in de vraag hoe gezin, professional en beleid beter kunnen samenwerken om de mentale vooruitgang van kinderen en jongeren te vergroten. Dit doen we door eerst te kijken naar hoe de mentale veerkracht van kinderen en jongeren vergroot kan worden, dan te kijken welke goede voorbeelden er al zijn en tot slot te reflecteren op het beleid en hoe dit verder gebracht kan worden.

Panel 1: Kinderen, ouders & docent. Hoe kunnen we volgens hen het beste de mentale veerkracht van jongeren vergroten?
In gesprek met Fahima Elmi, Maxe de Rijk, Jasmijn van Ipkens en Wouter Staal

Panel 2: Goede voorbeelden. Welke goede voorbeelden bestaan er al als het aankomt op het vergroten van de mentale veerkracht van jongeren? En wat kunnen we daarvan leren?
In gesprek met Monique Kuik (Project Buitenkans), Marianne Frieling (FIT academy) en Mark Weghorst (lespakket Je Brein de Baas).

Ronde 3: Reflectie vanuit beleid. Hoe kunnen we gezin, professional en beleid beter laten samenwerken?
In gesprek met Vera Naber, Hans Spigt en Wouter Staal

Over de sprekers:

Kees Kraaijeveld is oprichter en directeur van De Argumentenfabriek. Dit is een denkbedrijf voor heldere argumentatie en strategie en trekt klanten uit diverse sectoren. Met de danktank mentale Vooruitgang voor Jeugd en Gezin schreef Kees Kraaijeveld samen met anderen het recent verschenen boek ‘mentale vooruitgang van gezinnen’. In dit boek zoeken ze naar hoe een gezinsvriendelijk Nederland eruit kan zien. Want als we investeren in de opvoeding van de jeugd werken we aan de mentale kracht van onze toekomstige samenleving.

Wouter Staal is hoogleraar klinische kinder- en jeugdpsychiatrie aan het Radboudumc en bijzonder hoogleraar in het autismespectrum aan de universiteit van Leiden. Daarnaast is hij voorzitter van de wetenschappelijke adviesraad van het kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie. Hij zet zich in voor het onderwijs van psychiaters en de behandeling van kinderen die psychisch kwetsbaar zijn. Hij is vanavond onze gastheer.

Hans Spigt is voorzitter van jeugdzorg Nederland. Voor hij hier ging werken was hij onder meer wethouder in Dordrecht en Utrecht. In Utrecht werkte hij mee aan de ontwikkeling van de Utrechtse aanpak van het jeugdbeleid. Vanuit deze gemeentelijke achtergrond is hij nu voorzitter van de jeugdzorg Nederland waar hij zich bezighoudt met het vormgeven van de toekomst van de brache organisatie in samenspraak met de leden en alle betrokken partijen van Jeugdzorg Nederland.

Vera Naber is netwerkregisseur bij Met Andere Ogen (MAO) en programmamanager bij innovatietrajecten in de zorg. Ze is van huis uit klinisch ontwikkelingspsychologe en heeft hart voor onderwijs, zorg en jeugd. In MAO komt dit samen; MAO is een inspiratienetwerk dat de ontwikkelkansen van kinderen in Nederland vergroot door zorg, onderwijs en jeugd te stimuleren zo goed mogelijk samen te werken, elkaar te inspireren en van elkaar te leren.

Fahima Elmi is secretaris bestuur van de Nationale Jeugdraad (NJR) en portefeuillehouder mentale gezondheid. De NJR bestaat uit jongeren die zich inzetten voor de wereld van morgen. Hoe kunnen we volgens jongeren zelf mentale veer(kracht) vergroten?

Maxe de Rijk is docent persoonsvorming en socialisatie op het Mundus College te Amsterdam. Daarnaast is ze schrijver, spreker en politicoloog. Ze schreef het boek “Geen Stress, we gaan het maken”: een boek over haar klas. Discriminatie, kansenongelijkheid en armoede zijn thema’s die ze helaas veel tegenkomt in haar klas in Amsterdam Nieuw-West. Gelukkig ziet ze ook veel kansen om dit recht te trekken, vanavond komt ze vertellen hoe ze zich inzet voor het mentale welzijn van haar leerlingen.

Jasmijn van Ipkens is onderdeel van de netwerkgroep Oudersteunpunt. Een groep actieve ouders die zich inzetten voor kind en ouder door het uitwisselen van informatie, workshops en groepsgesprekken. Ze weet goed hoe het is te als je kind niet zomaar mee kan doen in het systeem. Daarnaast is ze zelf ook docent en kent ze dus zowel het perspectief van ouder als docent.

Marianne Frieling is sociaalpsychiatrisch verpleegkundige en werkt aan preventie bij GGZ-Noord-Holland. Om de verbinding tussen onderwijs, hulpverlening en gezin te verbeteren zet zij in op preventie en is ze veel op middelbare- en mbo-scholen te vinden waar ze trainingen geeft.

Monique Kuik is projectleider van Project Buitenkans, een project in Den Haag over de samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp. Het terugdringen van kansenongelijkheid en het bevorderen van welzijn staat centraal. Monique heef ruim 20 jaar ervaring op het snijvlak onderwijs, welzijn en zorg. En gelooft sterk in de kracht van preventie en een samenleving waarin ieder kind meedoet en meetelt. In haar werk staat werken “vanuit de bedoeling”, samenwerking, out-of-the-box handelen en de impact van het werk centraal.

Mark Weghorst zit in de denktank Mentale Vooruitgang voor jeugd en gezin van de Argumentenfabriek en is changemaker bij Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ). Ook ontwikkelde hij het lespakket ‘Je Brein de Baas’ waar hij ons vanavond meer over komt vertellen. Dit lespakket is ontwikkeld om de mentale weerbaarheid van leerlingen in het VO te vergroten.

Nils Aukema heeft zelf ervaring gehad met depressie en viel daardoor uit op school. Hij schreef ook zijn profielwerkstuk over het onderwerp en doet nu een hbo opleiding om onderwijs coach te worden omdat hij zelf zijn steentje bij wil dragen aan mentale (veer)kracht op scholen. Hij is ook lid van de Adviesraad Eigenwijsheid. Vanavond vertelt hij zijn verhaal.

In samenwerking met
De moderator van dit programma is
Natasja van den Berg
Moderator
ProgrammareeksMet andere ogen

Met Andere Ogen is een landelijk netwerk van bestuurders, beleidsmakers, directieleden en professionals uit kinderopvang, onderwijs, zorg en jeugdhulp die ernaar streven om beter samen te werken. De leden uit het netwerk zijn allemaal onderdeel van één ecosysteem rondom het kind dat als doel heeft de ontwikkelkansen van kinderen te vergroten. Daarvoor is het nodig dat we elkaars taal leren verstaan, elkaars verhalen horen, ‘met andere ogen’ door elkaars bril leren kijken. In vele bijeenkomsten, werksessies en doe-dagen is een schat aan informatie verzameld die kan dienen als inspiratie- en kennisbron. Onderdeel daarvan zijn de dialoogavonden in Pakhuis de Zwijger waarop steeds één onderwerp vanuit verschillende perspectieven wordt belicht: vanuit de praktijk, het beleid en vanuit de wetenschap.