Er ligt een conceptplan voor de Amsterdamse Aanpak Volkshuisvesting. In deze aanpak wordt het beter benutten van bestaande voorraad in de sociale huursector als oplossing voor de wooncrisis gezien. Vanavond onderzoeken we twee oplossingen die hieraan bij kunnen dragen: de doorstroom van senioren en woningdelen (hospitaverhuur en friends-contracten). Wat gebeurt er al op dit gebied? Welke goede voorbeelden zijn er? In hoeverre kunnen we de doorstroom van ouderen en woningdelen bevorderen? Wat maakt dit nu ingewikkeld? En wat is er voor nodig om deze hobbels te overkomen? Hierover gaan we vanavond met de praktijk in gesprek.

Dit programma is enkel fysiek te bezoeken in onze zaal. Het programma is wel later online terug te kijken via dezwijger.nl/terugkijken of via ons YouTube-kanaal.

Over de sprekers

Fleur Verdenius (adviseur strategie en beleid De Alliantie) en Thomas Westveer (data-scientist De Alliantie) geven een presentatie waarin ze laten zien welke inzichten data heeft opgeleverd als het om doorstroom gaat.

Daan Donkers is de oprichter van Hospi-Housing, het platform voor kamer- en hospitaverhuur. In Utrecht zijn ze al heel actief en werken ze al nauw samen met de corporaties. De mogelijkheden in Amsterdam worden momenteel onderzocht.

Leo Schrader is voorzitter van de bewonerscommissie van Osdorperhof, een 55+ wooncomplex in Nieuw-West. Leo is enkele jaren van zijn eengezinswoning naar het seniorencomplex verhuisd en vertelt vanavond de redenen waarom hij verhuisd is en wat de de grootste belemmeringen zijn.

Eeke van der Wal werkt als regisseur klant bij Parteon in Zaanstad. In 2021 werd een petitie gestart door Zaanse jongeren met een oproep om de kansen voor Zaanse starters te verbeteren, deze werd meer van 500 keer ondertekend. N.a.v. de petitie onderzocht Parteon samen met de jongeren mogelijkheden om woonkansen voor starters te verbeteren door het bestaande bezit van Parteon beter te benutten.

Petra Knibbe is een hospitaverhuurder uit Hoorn. Tot twee weken geleden had zij een student uit Amsterdam bij haar in huis wonen. Ze vindt het fijn de extra ruimte in haar huis aan te bieden, als tijdelijke oplossing en om iemand te helpen. Ook heeft zij zelf vroeger in een hospita gewoond. Petra vertelt vanavond over hoe zij hospitaverhuurder is geworden, wat de voordelen zijn en wat zij heeft moeten doen om het voor elkaar te krijgen.

Daniel Kipp is adviseur bij Rochdale en houdt zich daar bezig met doorstroom.

Willeke Koops is werkzaam als visiespecialist wonen en economie bij de sector Stedelijke Ontwikkeling van de gemeente Zaanstad. Ze is onder meer verantwoordelijk voor de woonvisie en nauw betrokken bij de uitvoering van diverse onderdelen uit die visie. Ze neemt deel aan het stedelijk aanjaagteam ouder worden, een Zaanse netwerkorganisatie die het programma rondom seniorenbeleid vorm geeft, en ontwikkelde in 2021 met woningcorporaties en de zes andere gemeenten in Zaanstreek-Waterland een pilot om de doorstroming van senioren te stimuleren. In de Zaanstreek is al langere tijd een succesvolle 65+ verhuisregeling, waarin corporaties en gemeenten nauw samenwerken.

Gert Jan Hagen is eigenaar en oprichter van Springco Urban Analytics. Met grote hoeveelheden data en de nieuwste datatechnieken voorspellen zij hoe mensen willen wonen en leven. Ze hebben o.a. een dashboard voor met woonprofielen voor senioren ontwikkeld en hebben daar i.s.m. Platform 31 een publicatie over gemaakt. Daarnaast deden zij samen met Dietz Strategie en Communicatie een onderzoek naar de kansen voor doorstroom voor alle gemeenten in Nederland. Hoe combineren we de woonvoorkeuren van ouderen met doorstroom?

Dit programma is ontwikkeld door
Joline Rodermans
Programmamaker Sociale Stad
De moderator van dit programma is
Natasja van den Berg
Moderator
Mediapartners
ProgrammareeksWonen voor iedereen

Hoe ziet de toekomst van sociale huur eruit? Een reeks gesprekken in opmaat naar de gemeenteraadsverkiezingen.