De toekomst van stadswijken is autovrij. Je hoort de buzz al jaren in stedelijke plannen voorbijkomen. Is het een utopie om de wijk van de toekomst helemaal autovrij te ontwerpen of staan we aan de vooravond van veel meer autoloze stadswijken? In Merwede Utrecht gingen de ontwerpers de uitdaging aan. Resultaat? Een plan voor een supermoderne woonwijk waar plek is voor 10.000 mensen, 21.500 fietsen en 0 auto’s. Ook in Amsterdam zijn stadsmakers bezig om wijken te ontwerpen waar nauwelijks nog ruimte is voor de auto. Wat betekent het eigenlijk voor de bewoners van een wijk wanneer deze helemaal autovrij is? Met deze vraag gaan we in gesprek over de autovrije wijken van de toekomst. Want wat is er allemaal nodig om dit voor elkaar te krijgen? Wil je wonen in een autovrije wijk en hoe blijft zo een gebied bereikbaar?

Dit programma is enkel fysiek te bezoeken in onze zaal. Het programma is wel later online terug te kijken via dezwijger.nl/terugkijken of via ons YouTube-kanaal.

Over de sprekers

Bart Claassen werkt als stedenbouwkudige en projectleider bij BURA urbanism. Hij heeft meer dan 10 jaar ervaring met projecten op het gebied van stedenbouw, ontwerpend onderzoek, en architectuur in binnen- en buitenland. Voor BURA werkt hij aan projecten als Merwede in Utrecht en het Waterlandkwartier in Purmerend, waar hij partijen verbindt door zijn gedrevenheid, overtuigingskracht en vakmanschap.’

Finn van Leeuwen is projectmanager mobiliteit Merwede bij de Gemeente Utrecht. Hij vertegenwoordigt in het project de gemeente richting de grondeigenaren/ontwikkelaars met wie in het gebied wordt samengewerkt. Daarnaast is hij strategisch consultent bij Royal HaskoningDHV op het snijvlak van stedelijke- en gebiedsontwikkeling enerzijds en bereikbaarheid en mobiliteit anderzijds.

Dries Drogendijk is Manager gebiedsontwikkeling Amsterdam Oost (Team GO Amsterdam) bij de Gemeente Amsterdam. Dries werkt bij de gemeente aan grootstedelijke projecten in het oostelijk deel van Amsterdam zoals Amstelkwartier, Science Park en Zeeburgeiland.

Christiaan Kwantes is werkzaam als mobiliteitsstrateeg bij Goudappel. Goudappel is een bedrijf die zich bezighoudt met de toekomstige ruimtelijke ontwikkeling van Nederland. Binnen Goudappel heeft Christiaan zich gespecialiseerd in mobiliteitsvraagstukken met een stedenbouwkundig en ruimtelijk karakter. Daarnaast is hij lid bij Stad Forum Amsterdam. Een podium voor gesprekken en debatten over de ruimtelijke vraagstukken in de stad.

Maaike Snelder is Onderzoeker mobiliteit en infrastructuur bij TNO & Universitair hoofddocent TU Delft. Ook is Maaike hoofdonderzoeker in de NWO-projecten ToGRIP en SUMMAlab en hoofdwetenschapper in verschillende andere grote projecten gericht op de ontwikkeling van verkeerd- en vervoersmodellen voor de volgende generatie en de ontwikkeling van interactieve netwerkontwerp methoden.

Maarten Stam is Ontwikkelingsmanager bij AM. Samen met Synchroon geeft AM een belangrijke impuls aan het binnenstedelijke woonklimaat in Merwede-Utrecht.

DossierAmsterdamse Werken
Leefbaar
De moderator van dit programma is
Bart Krull
Freelance moderator
Mediapartners
ProgrammareeksGebiedsontwikkeling

De druk op steden neemt de komende jaren geweldig toe, met diverse transities in het vooruitzicht. Niet alleen de grote steden, maar ook dorpen en regio’s veranderen sterk. Onder andere het aantal inwoners groeit of krimpt met maatschappelijke uitdagingen als gevolg. De eisen op het gebied van energie, water, technologie, voedselvoorziening en mobiliteit worden daarnaast alsmaar hoger. Gebiedsontwikkeling vormt passende oplossingen voor die uitdagingen van nu en morgen. Deze integrale planningsmethodiek houdt rekening met leefbaarheid, economische, ecologische, technologische en maatschappelijke uitdagingen van gebieden. Wat maakt een gebiedsontwikkeling veerkrachtig? Hoe ontwikkelen we aantrekkelijke woon- en werkgebieden die in staat zijn (mee) te veranderen? Hoe vergroten we de economische, ecologische, maatschappelijke en ruimtelijke veerkracht van steden en wat is daarvoor nodig? In deze programmareeks gaan we hierover in gesprek.