Ongeveer 11% van de Amsterdamse openbare ruimte gaat naar parkeerplaatsen. Nu de ruimte in de stad steeds schaarser wordt moeten we nadenken over de hervorming van ons straatbeeld. Hoe verdelen we de ruimte eerlijk? De leefbaarheid in de stad en de gezondheid van de bewoners staat centraal in dit verdelingsvraagstuk. Als de straat bereikbaar blijft en de parkeerplekken elders in de buurt worden gerealiseerd (bijv. ondergrondse parkeergarages); Hoe gaat ons straatbeeld er dan uitzien? Wat is er allemaal mogelijk en hoe wil jij, als Amsterdammer, dat je buurt/straat eruit ziet?

Samen met de gemeente, professoren, architecten en stedenbouwkundigen nemen we een duik in dit huidige ruimtelijke vraagstuk en dromen we over ons toekomstige straatbeeld, met hulp van een sneltekenaar en spoken word artiest.

Dit programma is enkel fysiek te bezoeken in onze zaal. Het programma is wel later online terug te kijken via dezwijger.nl/terugkijken of via ons YouTube-kanaal.

Wat gaan we doen?

In het eerste gedeelte zal dit programma beginnen met een presentatie van Marco te Brömmelstroet over het rechtvaardigheidsvraagstuk dat komt kijken bij de verdeling van onze publieke ruimte. Hoe kan de straat meer voor de mensen zijn? Met Nanda Sluijsmans en Michiel van Driessche gaan we door, om aan de hand van voorbeelden uit het werkveld in gesprek te gaan over de mogelijkheden die er zijn om ons straatbeeld eerlijker te verdelen

Voordat we verder in gesprek gaan mogen jullie vanuit de zaal ideeën over de inrichting van ons ideale straatbeeld inbrengen. Hier zal de sneltekenaar, Jessie van Hattum, mee aan de slag gaan.

In het tweede gedeelte zullen wij kijken naar een gesprek tussen An-Jes Oudshoorn, Maarten Markus en Adriaan Geuze. Hier zal gekeken worden naar de huidige situatie binnen de Gemeente Amsterdam. Hoe worden bijvoorbeeld bestaande straten leefbaarder gemaakt? Ook gaan we kijken naar twee woonwijken in Amsterdam, die autovrij zijn ontworpen. Het nieuwbouwproject Bajeskwartier en het GWL- terrein zal hierbij besproken worden.

Voordat we de tekeningen gaan bekijken zal er een kort spoken word intermezzo plaatsvinden, over dromen, de stad van de toekomst en het leven in de stad, voorgedragen door Sander Ausems.

In het derde en laatste gedeelte zullen we de tekeningen van Jessie van Hattum bekijken en bespreken. Samen met Marco te Brömmelstroet, Nanda Sluijsmans en Michiel van Driessche wordt er gekeken naar wat voor kansen er in de uitgewerkte ideeën van de deelnemers zitten. Zo zetten we gezamenlijk de eerste stap om van dromen naar werkelijkheid te gaan.

Over de sprekers:

Marco te Brömmelstroet is professor aan de UvA en hij geeft les in onderwerpen als landgebruik en mobiliteit. Hiernaast is hij de academische directeur van the Lab of Thought. Lab of Thought focust op de toekomst van onze steden. In al zijn werkzaamheden kijkt hij naar en filosofeert hij over toekomstige vormen van ruimtegebruik en mobiliteit.

Nanda Sluijsmans is stedenbouwkundige en landschapsarchitect voor gemeenten, ontwikkelaars en woningcorporaties. Met duurzaamheid op de voorgrond van het proces maakt ze ontwerpen voor verschillende projecten. Zo maakt ze bij vrijwel elke ontwikkeling waarbij ze betrokken is leefstraten (autovrije straten). Dit zijn straten waar de mens centraal staat en er volop ruimte is voor groen en ontmoetingen.

Michiel van Driessche is een landschapsarchitect en founding partner van Felixx. Bij Felixx ligt de focus op grote globale uitdagingen, zoals klimaatverandering, duurzaamheid en groen. Met een lokale aanpak willen ze deze uitdagingen aanpakken. Zo ook in Groningen, waarvoor ze het handboek ontwerpleidraad leefkwaliteit openbare ruimte hebben gemaakt.

An-Jes Oudshoorn is werkzaam bij de Gemeente Amsterdam als coördinator openbare ruimte. Bij de Gemeente Amsterdam kijkt ze naar de invulling van een autoluwe stad. Hoe wordt de ruimte ingericht?

Maarten Markus is manager duurzaamheid bij AM gebiedsontwikkeling. Hij houdt zich bezig met het creëren van duurzame oplossingen in de stad voor de energietransitie, duurzame vormen van transport en de circulaire economie. Hij was ook betrokken bij de ontwikkeling van het Bajeskwartier.

Adriaan Geuze is landschapsarchitect bij West 8 en heeft het spraakmakende Borneo Sporenburg masterplan ontwikkeld. Als ontwerper van de openbare ruimte is hij betrokken geweest bij de ontwikkeling van het GWL-terrein. Deze autovrije woonbuurt van zes hectare is in 1997 opgeleverd en is gebouwd volgens duurzame principes.

Jessie van Hattum is illustrator. Ze is gespecialiseerd in duurzaamheid en met haar tekeningen hoopt ze (systemische) verandering teweeg te brengen. Van doodles tot grotere perspectieftekeningen, met haar beelden neemt ze mensen mee in een onderwerp of verhaal.

Sander Ausems is een dichter en spoken word artiest. Met thema’s als digitalisering, indentiteit, maar ook klimaatverandering, duurzaamheid en onze, soms rare, gewoontes als het aankomt op deze thema’s. Echter schuwt hij het niet om soms te dromen.

DossierAmsterdamse Werken
Leefbaar
ProgrammareeksRuimte! Ruimte! Ruimte!

Dit decennium barst in ons land de strijd om de ruimte los. Hebben we voldoende ruimte voor de één miljoen geplande woningen? Voor klimaatadaptatie, voor de opwekking van duurzame energie, voor landbouw en natuur, voor de circulaire industrie? En voor de bereikbaarheid van onze steden, voor nieuwe logistieke hubs, voor snelfietspaden en voor spelende kinderen? Hoe houden we onze leefomgeving prettig, veilig en gezond en welk plan heeft straks prioriteit bij ruimtegebrek? In de programmaserie Ruimte, Ruimte, Ruimte!!! gaan wij op zoek naar hoe de toekomstige inrichting van stad en land de komende jaren gaat vorm krijgen; naar nieuwe ideeën voor het (her)ontwerp van onze schaarse ruimte.