De ruimte in de stad Amsterdam is schaars. Vele functies zoeken naar hun plek in de stad, waardoor we bewuster moeten zijn van de beslissingen die we nemen. In de toekomst zullen meer mensen in de stad wonen, hebben we te maken met heftigere neerslag en hittestress. De leefbaarheid in de stad en de gezondheid van de bewoners staat hierbij centraal in dit verdelingsvraagstuk. Hoe kan ons toekomstig straatbeeld eruitzien?

De straat heeft de functie gekregen waar we ons verplaatsen. Hierbij heeft de auto een grote rol gekregen in ons straatbeeld. Er is plek voor parkeerplekken, voetpad, rijbaan, afvalcontainers in de buurt en een transformatorhuisje of -kast. Een straat kent dus veel praktische voorwaarden, maar wat is nu nog meer de rol van de straat? Is het gewoon een weg om overheen te rijden of is het meer dan dat?

Volgens Marco te Brömmelstroet denken we veel te beperkt over de rol van mobiliteit in onze publieke ruimte. “De straat is een monocultuur geworden voor verkeer” aldus Marco. Het begint met de manier waarop wij nadenken over de ruimte. Wat willen wij dat de ruimte ons geeft? Snelheid, groen of iets heel anders? Op dit moment zijn er meer parkeerplekken dan woningen en dat biedt ons wel stof tot nadenken. Moeten we dat willen? En als het antwoord hierop nee is, hoe kan het dan anders?

Het Bajeskwartier is een goed voorbeeld. Met grote, gedeelde, tuinen, een ondergrondse parkeergarage, geïntegreerde deelmobiliteit en een volledig autovrije buurt. Ook het GWL-terrein, opgeleverd in 1997, is autovrij en bevat veel ruimte voor groen, ontmoetingsplekken en wandel- en fietsverkeer. Bovendien is de wijk is volledig gebouwd op duurzame principes. Dat zulke projecten aantonen dat het anders kan, roept andere vragen op: waarvoor is de ruimte eigenlijk? En voor wie is de ruimte eigenlijk?

De ruimte kent verschillende doeleinden, zoals al eerder benoemd. Natuurlijk is een deel hiervan verplaatsing, maar ook ontmoetingen, groenvoorziening en ontspanning (denk bijvoorbeeld aan terrasjes en bankjes). Een ruimte aan iemand toewijzen is lastiger. Je hebt de bewoner, maar je hebt ook bezoekers, werknemers en -gevers en mensen die een andere bestemming proberen te bereiken en daarvoor door bepaalde straten en wijken moeten. De vraag voor wie is de ruimte is dus een lastige maar belangrijke vraag, maar dat er opnieuw naar gekeken moet worden, lijkt duidelijk!

Nieuwsgierig geworden?

We gaan op maandagavond 23 januari in Pakhuis de Zwijger om 20.00 in gesprek met onder andere: Marco te Brömmelstroet (Hoogleraar Urban Mobility Futures, UvA), Nanda Sluijsmans (Stedenbouwkundige & landschapsontwerper), Michiel van Driessche (Landschapsarchitect en oprichter van Felixx Landscape Architects & Planners), An-Jes Oudshoorn (Coördinator openbare ruimte beleid bij de Gemeente Amsterdam & gemeenteraadslid, D66 Haarlem), Maarten Markus (Manager Duurzaamheid bij AM), Adriaan Geuze (Design Director and Co-Founder West 8 bij West 8 urban design & landscape architecture B.V.) Jessie van Hattum (Illustrator | Sustainability specialist | Visual thinker) en Sander Ausems (Dichter en spoken word artiest) over de uitdagingen en we brengen de mogelijke oplossingen in kaart.

Droom, denk en doe mee op 23 januari en meld je hier gratis aan voor dit programma!