Het vinden van een passende en betaalbare woning is tegenwoordig ontzettend moeilijk. De gemeente Amsterdam werkt momenteel aan een plan om dit in de komende jaren te veranderen. Bewoners zijn gevraagd om mee te denken over de keuzes die we moeten maken. Door de hele stad in verschillende stadsdelen zijn er bijeenkomsten georganiseerd waarin Amsterdammers mee konden praten over de moeilijke keuzes die er de komende jaren aankomen. Uiteindelijk zal hieruit de Aanpak Volkshuisvesting ontstaan. In dit programma delen we de aanbevelingen die het meest aan de orde zijn gekomen tijdens deze bijeenkomsten en bekijken we de volgende stappen. We bespreken een aantal van de meest brandende dilemma’s en de denkrichtingen die we hebben voor de oplossingen. Wat vinden Amsterdammers belangrijk en hoe nemen we dit de komende jaren mee in de ontwikkeling van de stad? Waar leggen we de accenten en waarvoor moeten we waken? Met o.a. wethouder Zita Pels.

We gaan vanavond in gesprek over de aanbevelingen die gedaan zijn door bewoners tijdens de bijeenkomsten. We bekijken samen welke aanbevelingen het meest door bewoners werden gedaan, blikken terug op de verschillende bijeenkomsten en bespreken wat deze resultaten betekenen.

Participatiecoördinator Saar Francken begint de avond met een samenvattende presentatie waarin de aanbevelingen van bewoners gedeeld worden.

Vervolgens gaan we dieper in gesprek over de 3 aanbevelingen die tijdens de bijeenkomsten het meest besproken zijn: Voorrang voor Amsterdammers, een stop op de verkoop van sociale huur en het bevorderen van doorstroom op de woningmarkt. Naast wethouder Zita Pels (o.a. duurzaamheid, energietransitie & volkshuisvesting) leiden bewoners Gabriella Banor, Karin van Huis en Abdou Menebhi de aanbevelingen in en lichten Koos Gouweloos, Rosa Gärtner en Conny Heemskerk vanuit de gemeente toe hoe deze aanbevelingen tijdens de bijeenkomsten ter sprake kwamen. Vervolgens openen we de discussie waarin Lex Veldboer (Lector stedelijk sociaal werk, HvA), Anne-Jo Visser (Directeur AFWC) en Kiki Meijerink- van Schothorst (Projectmanager BPD) verduidelijken hoe deze onderwerpen momenteel spelen en wat ze zo uitdagend maakt.

Tussendoor en aan het eind openen we het gesprek om met de zaal in gesprek te gaan.

In samenwerking met
De moderator van dit programma is
Susanne Heering
Moderator