Op 2 februari 2023 vond het laatste programma van de reeks ‘De Groeiende Stad’ plaats in New Metropolis Zuidoost. In deze reeks ging Amsterdamse wethouder Touria Meliani (o.a. Kunst en Cultuur) in gesprek met kunstenaars, culturele programmeurs, cultureel ondernemers en verschillende directeuren van culturele instellingen in Amsterdam, om de toekomst van de sector in de groeiende stad Amsterdam te bespreken.

Gezien de steeds dichter wordende stad waarin huurprijzen omhoogschieten en er veel bijgebouwd en gerenoveerd wordt, is extra aandacht voor de huisvesting van kunst en cultuur hard nodig. Vele belangen moeten worden vertegenwoordigd in de ruimtelijke ontwikkeling van de stad, waaronder kunst en cultuur. In het Amsterdams Akkoord wordt geschreven dat kunst en cultuur dichtbij de Amsterdammers te vinden moet zijn en er onder andere in broedplaatsen, nachtleven en evenement geïnvesteerd moet worden, omdat die een cruciaal onderdeel van de stad zijn. Kunst en cultuur zijn dus onderdeel van die complete stad die we willen zijn. Om dit te waarborgen is een strategie en investering vanuit de gemeente noodzakelijk.

In aanloop naar het actualiseren van het Strategisch Huisvestingsplan Kunst en Cultuur, dat de koers van de realisatie van kunst- en cultuurplekken in Amsterdam zal duiden, sprak wethouder Meliani in deze reeks met zoveel mogelijk spelers uit het culturele veld van Amsterdam om te luisteren naar de huidige urgenties en behoeftes rondom hun huisvesting. Daarbij lag de focus op de snelst transformerende en groeiende gebieden van Amsterdam: Nieuw-West, Noord en Zuidoost. Zo spraken we met directeuren en cultureel ondernemers van de Meervaart, Casa Sofia, het Care Design Lab, Cinekid, DAT!school, Stadspodium Noord, OSCAM, Bijlmer Parktheater, Foundation Hiphop Academy, Prospect Eleven, Leerorkest, ZO! Gospel Choir en Kazerne Reigersbos.

Naast de stadsdelen hebben wij ook ingezoomd op broedplaatsen en nachtcultuur, aangezien deze culturele functies binnen Amsterdam een grote huisvestingsvraag hebben. Ondanks het Amsterdamse broedplaatsenbeleid, leven veel broedplaatsen in onzekerheid en dreigen er vierkante meters te verdwijnen. Ook de nachtcultuur staat onder druk door te weinig financiële ondersteuning en niet genoeg fysieke ruimte. Vertegenwoordigers van deze culturele plekken kregen de ruimte om uiteen te zetten waar precies de knelpunten liggen en wat er nodig zou zijn voor een stabieler toekomstbeeld. We spraken met theaterbroedplaats de Sloot, Podium Mozaïek, kunstinstelling De Appel, cultureel clubhuis Sexyland World, cultureel centrum de Ruimte en nachtclub Radion.

Door al deze verschillende stemmen te laten horen en de diversiteit aan behoeftes in kaart te brengen, liet de programmareeks zien dat er een complexe opgave te wachten staat om kunst en cultuur duurzaam een plek te geven in de groeiende stad.

Voor meer informatie over de specifieke behoeftes van deze kunst- en cultuurinstellingen, kijk hier alle afleveringen terug.

Aflevering 1: Nieuw-West & broedplaatsen (15 februari 2022)

Aflevering 2: Noord & nachtcultuur (2 maart 2022)

Aflevering 3: Zuidoost (2 februari 2023)