Amsterdam groeit en verandert in hoog tempo. In een aantal delen van de stad worden geheel nieuwe buurten van scratch af aan ontwikkeld, andere buurten worden verdicht. Bij een leefbare, complete stad hoort een divers en hoogwaardig voorzieningenniveau, ook voor kunst en cultuur. Kunst- en cultuurinstellingen, cultureel ondernemers, ontwikkelaars en de gemeente staan voor de opdracht te investeren in huisvesting voor artistieke innovatie, inhoudelijke coalities en nieuw publiek. Daarvoor zijn nieuwe financieringsmogelijkheden nodig. Tegelijk staat de stad voor een grote uitdaging om nieuwe kunst en cultuurvoorzieningen ruimtelijk in te passen binnen de groeiende stad. Deze groei zet structureel door en vraagt om een duurzame en innovatieve langetermijnstrategie. Dit vergt keuzes én biedt unieke kansen voor een nieuwe periode van culturele bloei. In dit programma gaan we in gesprek over deze kansen voor stadsdeel Noord met een focus op de transformatie op en rondom het Buikslotermeerplein. En we bespreken de ontwikkelingen rondom het vastgoedsegment van de nachtcultuur in heel Amsterdam.

Dit programma is zowel fysiek als live online te volgen. Kies bij jouw reservering tussen een fysieke plek in de zaal of een online livecast reservering.

Strategisch huisvestingsplan

De gemeente Amsterdam werkt aan de actualisering van het Strategisch Huisvestingsplan Kunst en Cultuur en zoekt in een vroeg stadium afstemming met de cultuursector. Momenteel richt de gemeente zich in het bijzonder op delen van de stad die met podia, musea en broedplaatsen nog niet zo goed bedeeld zijn, namelijk Noord, Nieuw-West en Zuidoost. Wethouder Touria Meliani gaat in een serie publieke programma’s in gesprek met kunstenaars, cultureel ondernemers, bestuurders en vastgoedontwikkelaars over de rolverdeling tussen overheid en het particulier initiatief, over de toenemende schaarste aan betaalbare plekken, financiering, meervoudig ruimtegebruik en over tijdelijke versus permanente huisvesting

Buikslotermeerplein

Deze tweede aflevering richt zich op de ontwikkelingen in stadsdeel Noord; daarnaast spreken we in de breedte over huisvesting voor de nachtcultuur. In Amsterdam-Noord richten we ons op het Buikslotermeerplein, daar waar de eindhalte van de NoordZuidlijn is. Een plein dat jarenlang achterstallig onderhoud heeft gekend en waar nu grootschalige renovatie gaande is en omvangrijke nieuwbouw plaatsvindt. Ook zijn op en rondom het plein meerdere grote en kleinere cultuurvoorzieningen gepland, in de tijdelijkheid én permanent.

Vertegenwoordigers uit de sector vertellen de wethouder over de ins en outs van de trajecten en processen in concrete vastgoedontwikkeling waar ze aan deelnemen, en delen hun uitdagingen, frustraties, zorgen en vooral ook de kansen die ze zien. Ook is er veel ruimte voor culturele organisaties, kunstenaarscollectieven, producenten en makers om vragen te stellen over huisvestingsmogelijkheden voor ontwikkelen, maken, exposeren en vertonen.

Programmablok I

We gaan in vogelvlucht over Amsterdam Noord heen, van west naar oost, en beschouwen het rijke aanbod aan podia, broed- en werkplaatsen, talentenhuizen en expositieruimten en specifiek op en rondom het Buikslotermeerplein (eindhalte metro). Met wethouder Touria Meliani, Louis Pirenne (Projectleider kunst & cultuur in Noord), Heleen Rouw (Cinekid), Myrna Versteeg (DAT! School) en Joachim Fleury (Stadspodium Noord) bespreken we de ontwikkelingen van culturele initiatieven en de huisvesting ervan in het stadsdeel in relatie tot de transformatie van verschillende gebieden en buurten, nieuwbouw, meervoudig ruimtegebruik, het groeiende aantal inwoners en de veranderende bewonerssamenstelling.

Programmablok II

In het tweede onderdeel van het programma gaan we met Samira Ben Messaoud (SEXYLAND World), Isabelle Ho Kang You (Radion) en Bart Verbunt (De Ruimte) specifieker in op de ontwikkelingen in het specifieke vastgoedsegment voor de nachtcultuur in Amsterdam. Hier spreken we over wat geschikte plekken voor nachtcultuur in de stad zijn, het belang van de spreiding van de voorzieningen, de rol van het publiek en de mogelijkheden om geluidsoverlast al in een vroeg stadium te voorkomen. En met name bespreken we de rol van de gemeente, ontwikkelaars en de cultuurvoorzieningen zelf in het creëren van ruimte voor nachtcultuur.

Kijk hier de eerste aflevering over Nieuw West en broedplaatsen terug

In samenwerking met
De moderator van dit programma is
Bahram Sadeghi
Schrijver/ Moderator
Mediapartner