Burgerinitiatieven zijn van onschatbare waarde voor hun buurt, stad en gemeenschap. Ze ontwikkelen publieke diensten, producten of activiteiten die niet gericht zijn op winst maken, maar wel relevante publieke waarde creëren. Toch kiezen overheden er nog steeds voor overwegend met marktpartijen in zee te gaan. Maatschappelijk initiatiefnemers en sociaal ondernemers lopen keer op keer aan tegen scepsis en wantrouwen, niet functionele bureaucratie en blokkades bij financiële instellingen; zaken die duurzame ontwikkelingen in de weg staan.

Het model van de ‘coöperatie’ biedt een alternatief voor de traditionele publiek-private samenwerking (PPS): een juridische en functionele invulling van publiek-civiele samenwerking (PCS), waarin burger en overheid zich constructief tot elkaar kunnen verhouden. Maar wat is precies de toegevoegde waarde van een coöperatie? Hoe zorgen we ervoor dat dit model een sterke schakel in de samenwerking tussen burger en overheid wordt? En hoe ziet een coöperatieve stad en samenleving in de toekomst eruit?

Op maandag 22 november (16-22u) komen we erachter in de werkconferentie ‘Coöperatieven maken de stad‘ in Pakhuis de Zwijger. Het doel: het verbinden, versnellen en versterken van de coöperatieve beweging in stad en land. Voor alle stadmakers, maatschappelijk initiatiefnemers, commoners en geïnteresseerden. Praat en denk jij mee? Reserveer je plekje via onze website. Toegang is gratis (incl diner), maar reserveren verplicht.

Programma tijdlijn

16.00-17:00 uur – In beeld: Coöperatieven in stad en land

17.00-21:30 uur – De Kamer van de Commons

17.30-18.30 uur – Plenaire opening “Coöperatieven maken de stad”

18.30-19.15 uur – Walking dinner

19.15-20.15 uur – Break-out ronde I

20.30-21.30 uur – Break-out ronde II

  • Coöperatieve fondsen: hoe financieren we de coöperatieve beweging op duurzame wijze?
  • De Amsterdamse coöperatieven incubator: hoe kan een publiek-collectieve coöperatieven incubator eruit zien?
  • Een Energiewinnend Net: Amsterdam neemt klimaat-verantwoordelijkheid en is koploper schone energie in 2025
  • De buurtcoöperatie brainstorm: hoe passen we het coöperatief model toe binnen de context van een buurt?

21.30-22.00 uur – Plenaire afsluiting

Zie de programmapagina voor het volledige programma.