Nergens anders in Nederland groeit de economie zo hard als in de Metropoolregio Amsterdam (MRA). Maar niet iedereen profiteert van deze groei. Want wat mensen van waarde vinden, reikt verder dan hetgeen we met elkaar produceren, consumeren en aan inkomen verdienen. Zo gaat welvaart los van inkomen bijvoorbeeld ook over onze gezondheid, persoonlijke ontwikkelingen en veiligheid. Hierbij spreken we over ‘brede welvaart’. En juist die brede welvaart blijft achter voor de bewoners van de Metropoolregio Amsterdam. Sterker nog, de regio scoort ver onder het Nederlands gemiddelde. Hoe slaan we in de Metropoolregio Amsterdam een nieuwe weg in, waarin welzijn in plaats van economische groei centraal staat?

In de programmareeks ‘Brede Welvaart’ nodigen we bedrijven, beleidsmakers, kennisinstellingen, maatschappelijke organisaties en bewoners uit de MRA uit om het gesprek aan te gaan. Juist nu de samenleving meer verdeeld lijkt dan ooit, is het van groot belang om met een verscheidenheid aan mensen samen in dialoog te gaan. Tegelijkertijd staat de regio voor een aantal grote transitie-opgaven om zich duurzaam en inclusief te ontwikkelen. Ook daarin loopt de MRA achter. Dit blijkt uit recent onderzoek van RaboResearch. We gaan in gesprek over hoe deze korte termijn oplossingen hand in hand gaan met een lange termijn visie op het verbeteren van de brede welvaart in de MRA. Om echt in te zetten op brede welvaart, is een transitie van het oude naar het nieuwe economische denken nodig.

Het werken aan bovenstaande opgaven vraagt om een intensieve, open, eerlijke en bovenal creatieve dialoog over de hoe-vraag: hoe gaan bedrijven, overheid en bewoners gezamenlijk de grote transitieopgaven van deze tijd aan? En hoe verbeteren we gezamenlijk de brede welvaart in de MRA? Deze hoe-vraag proberen we te beantwoorden met korte termijn oplossingen waarbij commitment centraal staat, maar we kijken ook naar de lange termijn: hoe passen deze korte termijn oplossingen in een lange termijn visie op een brede welvaart waarbinnen niet economische groei, maar welzijn voorop gaat? Per programma staat een ander thema centraal, maar wel met eenzelfde doel; niet alleen praten over het probleem maar ook kijken naar gezamenlijke oplossingen voor morgen.

Op 5 oktober trappen we de reeks af. Otto Raspe, hoofd RaboResearch, zal het onderzoeksrapport van de Rabobank over de brede welvaart in de MRA presenteren en gaat daarna in gesprek met Nicky Pouw, associate professor in Economics of Wellbeing aan de UvA, over wat de term ‘brede welvaart’ behelst. Vervolgens wordt er in panelgesprekken bestaande uit onder andere Najah Aouaki (econoom, strateeg en conceptontwikkelaar), Henk Markerink (voorzitter VNO-NCW metropool Amsterdam), Rosan Kocken (gedeputeerde van de provincie Noord-Holland en Jerry Afriyie (vredesschrijver en mensenrechtenactivist), gesproken over de opgaven die er liggen voor de MRA.

Op 31 oktober vindt het volgende programma uit deze nieuwe reeks plaats. Tijdens dit programma gaan we het hebben over wonen. Betaalbaar kunnen wonen wordt gezien als een basisvoorwaarde voor brede welvaart. Momenteel staat deze woonzekerheid in de MRA onder hoge druk en kunnen veel mensen het niet meer betalen om in de MRA te blijven wonen. Samen met een gevarieerd panel gaan we in gesprek over wat we morgen kunnen doen om deze basisvoorwaarde te versterken. Daarnaast bespreken we wederom hoe deze oplossingen in verbinding staan met een visie op hoe wonen er in de toekomst uit moet zien als brede welvaart het uitgangspunt is. Op 28 november staat het thema energie centraal. Meer programma’s over de brede welvaart in de MRA volgen in het nieuwe jaar!

Wil jij meepraten over hoe we de brede welvaart in de MRA kunnen verbeteren? Kom 5 oktober naar Pakhuis de Zwijger! Meld je hier gratis aan en volg via deze pagina de andere programma’s uit de reeks!