Over een gezond en duurzaam voedselsysteem

Nederland is de tweede landbouwexporteur van de wereld. We verbouwen heel veel voedsel op een efficiënte manier. Deze productie op grote schaal zorgt voor het verlies van biodiversiteit, klimaatverandering en vervuiling. We moeten ons voedselsysteem hervormen op een manier dat er voldoende en gezond voedsel voor iedereen is, maar ook op een manier dat natuur en milieu kunnen herstellen. Wat betekent dit voor ons voedselsysteem? In deze programmareeks duiken we in het voedselsysteem en ons voedselpatroon van de toekomst. We nemen een kijkje in de keuken ‘van morgen’ met nieuwe recepten en met de voedselvisie 2050 als uitgangspunt. Deze visie is ontwikkeld door een team van voedseldenkers, onder leiding van Wageningen Universiteit. We behandelen vragen als: hoe creëren we een gezond en duurzaam voedselsysteem? Wie hebben we daarvoor nodig? Wat is nu al mogelijk en welke innovaties zijn nodig? Welke voorbeelden bestaan er op nationale en internationale schaal? Met als belangrijkste vraag: wat eten we morgen?

Inhoudsopgave
Voedselvisie 2050

We moeten ons voedselsysteem hervormen op een manier dat er voldoende en gezond voedsel voor iedereen is, maar ook op een manier dat natuur en milieu kunnen herstellen. Hiervoor is een inclusieve kijk op voedsel nodig die verder gaat dan gezonde agro-ecosystemen. Wageningen University & Research werkte met een team van voedseldenkers aan een visie voor het Nederlandse voedselsysteem in 2050. Wat houdt deze visie in en hoe creëren we een gezond en duurzaam voedselsysteem?

Group 5 Circulair
Group 5 Circulair
Bekijk de livecast:
Hoe ziet een regeneratief en gezond voedselsysteem in 2050 eruit?
Voedsel, milieu en klimaat

Ruim twee jaar geleden presenteerde de minister van Landbouw haar visie over de toekomst van het voedselsysteem. Een transitie naar circulaire landbouw, kringlooplandbouw. In de praktijk blijken er veel belemmeringen te zijn om de circulaire economie toe te passen op het voedselsysteem. Hoe verbinden we stad en land, boer en burger, de kringloop van ons voedsel en reststromen?

Group 5 Circulair
Group 5 Circulair
Nieuwe verdienmodellen

Om de transitie naar natuur-inclusieve landbouw te maken, zijn nieuwe verdienmodellen voor boeren nodig. Het huidige verdienmodel staat onder druk, omdat verduurzaming gepaard gaat met hogere kosten en meer onzekerheden. Wat heeft de sector nodig voor een duurzaam verdienmodel? Hoe zorgen we voor sterke lokale economieën? Hoe zorgen we voor een duurzaam voedselsysteem met eerlijke prijzen?

Ondernemend
Ondernemend
Bekijk de livecast:
Hoe zorgen we voor goede en eerlijke verdienmodellen in een duurzaam voedselsysteem?