Twee jaar geleden presenteerde de minister van Landbouw haar visie over de toekomst van het voedselsysteem. Een transitie naar circulaire landbouw, ofwel kringlooplandbouw. Nu vier jaar later komt deze transitie nog niet echt van de grond. In de praktijk blijken er veel belemmeringen te zijn om de circulaire economie toe te passen op het voedselsysteem. Ook de gemeente Amsterdam omarmde de ‘Donut Economy’ van Kate Raworth om zich in te zetten voor een stadsregio met een nieuwe economie zonder verspilling, waarbij burgers en natuur centraal staan. In de stad liggen kansen om te werken aan een vorm van kringlooplandbouw. Voor een daadwerkelijke transitie zouden stad en achterland niet langer met de rug naar elkaar toe moeten staan. Hoe verbinden we stad en land, boer en burger, de kringloop van ons voedsel en reststromen?

In dit programma brengen we stad en land bij elkaar. We gaan in gesprek met Amsterdammers, boeren en wetenschappers die in de praktijk werken aan de transitie naar de circulaire economie en proberen de dynamiek van de stad te verbinden aan het platteland. Hoe passen we circulaire theorieën toe op het boerenbedrijf?


De Boer & De Olde et al., 2020

Dit programma is ontwikkeld door
De moderator van dit programma is
Wilbert van de Kamp
Moderator
Mediapartner
ProgrammareeksDe Maaltijd van Morgen

Nederland is de tweede landbouwexporteur van de wereld. We verbouwen heel veel voedsel op een efficiënte manier. Deze productie op grote schaal zorgt voor het verlies van biodiversiteit, klimaatverandering en vervuiling. We moeten ons voedselsysteem hervormen op een manier dat er voldoende en gezond voedsel voor iedereen is, maar ook op een manier dat natuur en milieu kunnen herstellen. Wat betekent dit voor ons voedselsysteem? In deze programmareeks duiken we in het voedselsysteem en ons voedselpatroon van de toekomst. We nemen een kijkje in de keuken ‘van morgen’ met nieuwe recepten en met de voedselvisie 2050 als uitgangspunt. Deze visie is ontwikkeld door een team van voedseldenkers, onder leiding van Wageningen Universiteit. We behandelen vragen als: hoe creëren we een gezond en duurzaam voedselsysteem? Wie hebben we daarvoor nodig? Wat is nu al mogelijk en welke innovaties zijn nodig? Welke voorbeelden bestaan er op nationale en internationale schaal? Met als belangrijkste vraag: wat eten we morgen?