Op 17 januari kwamen honderden coöperatieve denkers en doeners (digitaal) samen voor de werkconferentie Coöperatieven maken de stad. Om het belang en de waarde van het coöperatief model centraal te zetten, bestaande initiatieven een podium te bieden, en de betrokken initiatiefnemers, onderzoekers, ambtenaren en politici aan elkaar te verbinden, en de beweging te versterken en versnellen. In 10 LIVECAST programma’s en 3 online brainstorms gingen sprekers en publiek uit stad en land met elkaar in gesprek over het heden, verleden én de toekomst van het coöperatief model. Heb je een programma gemist? Kijk de LIVECAST sessies hieronder terug.

Wil je meer te weten komen over de coöperatieve beweging? Bekijk dan ook ons online dossier met lees-, kijk- en luister tips en een overzicht van verschillende initiatieven.

Plenaire opening en afsluiting

De basis van de werkconferentie werd gelegd tijdens de plenaire opening. Initiatiefnemers, onderzoekers en politici uit binnen- en buitenland gingen met elkaar in gesprek over de potentie van het coöperatief model, het belang van de beweging, en de weg naar een coöperatieve stad en samenleving.

In de plenaire afsluiting keken initiatiefnemers, onderzoekers en politici terug op de conferentie, en boden handvaten voor een coöperatieve toekomst. Ook werd een “Commons Vlag” geïntroduceerd, als symbool voor de beweging.

Thematische kennissessies

In verschillende kennissessies werd dieper ingegaan op een specifiek aspect van coöperatieve initaitieven. Bijvoorbeeld op gebied van co-creatief bestuur tussen ondernemerscoöperatieven en overheden, in de sessie Samensturing, samenschuring van de Hogeschool van Amsterdam:

In de sessie Coöperatieve fondsen en financiering, werd gekeken naar de manieren waarop de financiering van de coöperatieve beweging op een duurzame wijze kan worden vormgegeven.

En in de sessie De waarde van de buurtcoöperatie, mede georganiseerd door De 99 van Amsterdam, werd onderzocht hoe de Community Wealth Building Toolkit kan worden ingezet bij het opzetten van een buurtcoöperatie.

Coöperatieven in beeld

Daarnaast waren er verschillende sessies waarin het coöperatief initiatief zelf centraal stond. Zoals de sessies In beeld: Woon- & Energiecoöperatieven en In beeld: Voedsel- & Zorgcoöperatieven, waarin initiatiefnemer uit stad en land vertellen over hun keuze voor en ervaringen met het coöperatief model.

Ook werd er specifiek gekeken naar manieren om de slagkracht van de coöperatieve beweging te versterken, zoals in de sessie van 02025, Een Energiewinnend Net, over energiecoöperatieven.

Of in de sessie van de gemeente Amsterdam, Toolkit voor een coöperatieve energietransitie:

En in de sessie De toekomst van de wooncoöperatie, mede georganiseerd door wooncoöperatie De Warren.