In deze podcast spreekt Annick van Rinsum met de ondervoorzitter van het College Voor de Rechten van de Mens en lector Toegang tot het Recht aan het kenniscentrum Sociale Innovatie van de Hogeschool Utrecht: Quirine Eijkman. Ze spreken over hoe de digitalisering in onze maatschappij – en specifiek bij de overheid – op een verantwoorde manier in goede banen kan worden geleid. Welke nieuwe vragen roepen deze innovaties in het leven, en hoe zorgen we ervoor dat onze mensenrechten bij deze veranderingen worden gewaarborgd? Zowel vanuit haar functie bij het College van de Rechten van de Mens en als lector Toegang tot het Recht bij de Hogeschool Utrecht houdt Quirine zich met deze vragen bezig.

Wil je meer weten? Kom dan naar het programma ‘Verantwoord datagebruik door de overheid’ op donderdag 1 december om 20.00 uur in Pakhuis de Zwijger.