In dit programma onderzoeken we het gebruik van big data en algoritmes door de overheid. Aan de ene kant helpt het om processen te versnellen en meer hulp op maat aan te bieden, aan de andere kant komen mensenrechten onder druk te staan. Denk bijvoorbeeld aan etnisch profileren en de toeslagenaffaire. Hoe richten we de digitale overheid zo in dat we wel de voordelen behouden, maar niet de nadelen?

Dit programma is enkel fysiek te bezoeken in onze zaal. Het programma is wel later online terug te kijken via dezwijger.nl/terugkijken of via ons YouTube-kanaal.

Over de sprekers

Berend van der Kolk is de auteur van het boek ‘De meetmaatschappij’, waar deze programmareeks op gebaseerd is. In dit boek onderzoekt hij waarom we alles meten en wat dat met ons doet. Verder is hij universitair hoofddocent aan de Vrije Universiteit Amsterdam.

Quirine Eijkman is ondervoorzitter van het College voor de Rechten van de Mens en is daar o.a. gespecialiseerd in digitalisering & mensenrechten. Het College voor de Rechten van de Mens is hét mensenrechten instituut van Nederland en beschermt en bevordert de mensenrechten in Nederland en brengt deze onder de aandacht. Ze buigen zich o.a. over het gebruik van algoritmes van de overheid. Het College ontwikkelde een mensenrechtelijk toetsingskader voor risicoprofielen en roept op tot een bindende discriminatietoets voor het gebruik van – bestaande én nieuwe – algoritmische systemen die de overheid wil inzetten.

Aik van Eemeren is verantwoordlijk voor de ontwikkeling en sturing op de digitale Stad bij de gemeente Amsterdam. Hij is lead Public Tech bij Chief Technology Office.

Berend Alberts-de Gier is senior beleidsmedewerker data bij de VNG (Vereniging voor Nederlandse Gemeente) waar hij zich bezighoudt met datagedreven werken en AI. Hij is IT innovatie expert en altijd bezig met data en ethiek in de praktijk.

Miriam Rasch is filosoof, essayist en onderzoekscoördinator op de Willem de Koning Academie in Rotterdam. Ze bracht onlangs het boek ‘Autonomie: een zelfhulpgids’ uit waarin ze op zoek gaat naar autonomie in een datageregeerde wereld. Kunnen we anno 2022 nog wel autonoom handelen? Eerder schreef ze als het boek ‘Frictie: ethiek in tijden van dataïsme’.

Dit programma is ontwikkeld door
Joline Rodermans
Programmamaker Sociale Stad
In samenwerking met
De moderator van dit programma is
Natasja van den Berg
Moderator
ProgrammareeksDe meetmaatschappij

In deze reeks nemen we onze collectieve meetobsessie onder de loep in verschillende domeinen. Waarom meten we zoveel en wat doet dit met ons; als individu, organisatie en samenleving? In hoeverre beïnvloeden cijfers en lijstjes ons handelingsperspectief? En wat is het alternatief van meten? In gesprek met academici, bestuurders en professionals.