Let op! Dit programma wordt wegens omstandigheden naar een nader te bepalen datum in september verplaatst! Hou onze website in de gaten voor updates.

We hebben een obsessie met meten in onze maatschappij, ook in het onderwijs. In de tweede aflevering van de reeks ‘De meetmaatschappij’ onderzoeken we hoe deze meetobsessie doordringt in het onderwijs, wat de consequenties daarvan zijn en hoe het anders kan. Het lijkt soms wel alsof het huidige onderwijssysteem de toekomstige generatie klaarstoomt om perfect in de meetmaatschappij te passen. Denk aan het belang van Cito-scores, examenuitslagen en lijstjes met de ‘beste’ scholen. Hoe bepalen we eigenlijk wat goed onderwijs is? Wat als je niet meekomt in het regulier onderwijs? En is het uitdrukken van studiesucces en kwaliteit in dashboards en indicatoren wel zo’n goed idee? Hoe kunnen we meer inzetten op leren in plaats van presteren? Daarover gaan we vanavond in gesprek met academici, professionals en bestuurders.

Over de sprekers

Berend van der Kolk is de auteur van het boek ‘De meetmaatschappij’, waar de programmareeks op gebaseerd is. In dit boek onderzoekt hij waarom we alles meten en wat dat met ons doet. Verder is hij universitair hoofddocent aan de Vrije Universiteit Amsterdam.

Meer informatie en sprekers volgen spoedig!

In samenwerking met
De moderator van dit programma is
Natasja van den Berg
Moderator
ProgrammareeksDe meetmaatschappij

In deze reeks nemen we onze collectieve meetobsessie onder de loep in verschillende domeinen. Waarom meten we zoveel en wat doet dit met ons; als individu, organisatie en samenleving? In hoeverre beïnvloeden cijfers en lijstjes ons handelingsperspectief? En wat is het alternatief van meten? In gesprek met academici, bestuurders en professionals.