We hebben een obsessie met meten in onze maatschappij, ook in het onderwijs. In de tweede aflevering van de reeks ‘De meetmaatschappij’ onderzoeken we hoe deze meetobsessie doordringt in het onderwijs, wat de consequenties daarvan zijn en hoe het anders kan. Het lijkt soms wel alsof het huidige onderwijssysteem de toekomstige generatie klaarstoomt om perfect in de meetmaatschappij te passen. Denk aan het belang van Cito-scores, examenuitslagen en lijstjes met de ‘beste’ scholen. Hoe bepalen we eigenlijk wat goed onderwijs is? Wat als je niet meekomt in het regulier onderwijs? En is het uitdrukken van studiesucces en kwaliteit in dashboards en indicatoren wel zo’n goed idee? Hoe kunnen we meer inzetten op leren in plaats van presteren? Daarover gaan we vanavond in gesprek met academici, professionals en bestuurders.

Dit programma is enkel fysiek te bezoeken in onze zaal. Het programma is wel later online terug te kijken via dezwijger.nl/terugkijken of via ons YouTube-kanaal.

Over de sprekers

Berend van der Kolk is de auteur van het boek ‘De meetmaatschappij’, waar de programmareeks op gebaseerd is. In dit boek onderzoekt hij waarom we alles meten en wat dat met ons doet. Verder is hij universitair hoofddocent aan de Vrije Universiteit Amsterdam.

Gerdien Bertram-Troost is hoogleraar Onderwijs in levensbeschouwelijk en pedagogisch perspectief aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Vanuit deze leerstoel biedt zij docenten, schoolleiders, bestuurders en beleidsmakers handvatten – vanuit levensbeschouwelijk & pedagogisch perspectief – om een tegengeluid te laten horen tegen het maakbaarheidsdenken en de prestatiecultuur in het onderwijs.

Martijn Meeter is hoogleraar onderwijswetenschappen aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Zijn achternaam is toepasselijk, want hij is meer van het ‘meten is weten’.

Linda Spierings is adjunct directeur van het Marcanti College te Amsterdam, een school die in de eerste en tweede klas niet aan cijfers doet. Ze hebben een brede brugklas en stellen pas in het 3e leerjaar vast op welk niveau leerlingen hun diploma gaan halen. Het Marcanti College biedt leerwegen aan op vmbo basis, kader, TL (= theoretische leerweg/mavo) en havo niveau.

Karen Heij is toetsexpert. Ze promoveerde in 2021 aan de universiteit van Tilburg op het kritische proefschrift ‘Van de kat en de bel. Tellen en vertellen met de eindtoets basisonderwijs’ over de Nederlandse toetscultuur waarmee ze de onderwijswereld opschudde.

Daniëlla Joynes is al ruim 20 jaar VO-docent en leerlingbegeleider. Ze werkte lang als scheikunde, biologie en natuurkunde docent op het reguliere voortgezet onderwijs. Daarnaast zet ze zich al jaren in voor jongeren in de leeftijd van 12-18 jaar die (dreigen te) vastlopen in het onderwijs. In 2019 richtte ze samen met een collega Plan B op, een particuliere school voor sociocratisch onderwijs (primair en voortgezet), zonder jaargroepen of niveauklassen, waarbij leren vanuit intrinsieke motivatie centraal staat en waarbij gewerkt wordt met een sociocratisch overleg- en besluitmodel wat leerlingen meer inspraak geeft.

In samenwerking met
De moderator van dit programma is
Natasja van den Berg
Moderator
ProgrammareeksDe meetmaatschappij

In deze reeks nemen we onze collectieve meetobsessie onder de loep in verschillende domeinen. Waarom meten we zoveel en wat doet dit met ons; als individu, organisatie en samenleving? In hoeverre beïnvloeden cijfers en lijstjes ons handelingsperspectief? En wat is het alternatief van meten? In gesprek met academici, bestuurders en professionals.