Hoe zou het zijn om te leven in een stad waar de hamburger die je bestelt standaard van bonen wordt gemaakt, slachthuizen zijn omgetoverd tot woningen, en varkens alleen nog maar te vinden zijn in het bos in plaats van megastallen? Als dieren geen deel meer uitmaken van ons dieet, zal er ongetwijfeld veel veranderen. Dat heeft niet alleen gevolgen voor wat we eten, maar ook hoe we leven. Kunnen we dromen over een stad zonder vlees? En wat zou dat betekenen voor de voedselproductie, dieren, natuur en voor mensen?

Lijkt het je leuk om hierover mee te denken en praten, reserveer dan hier je gratis plek!

De laatste jaren lijkt het bewustzijn te groeien over de impact van vlees op klimaat en milieu. Er zijn steeds meer veganistische producten beschikbaar in de supermarkt en in sommige gemeentes is het verboden nog te adverteren voor vlees (NOS). Daarnaast wordt er gepleit om dieren meer rechten te geven in onze maatschappij met als doel uitbuiting en inhumane omstandigheden tegen te gaan. Zoals Erno Eskens, filosoof en politicoloog, hij beschrijft in zijn boek ‘Democratie voor Dieren’ een nieuwe dierfilosofie. Hij vindt dat dieren rechten horen te krijgen en vertegenwoordigd moeten worden binnen de democratie waardoor ze in essentie als ‘burgers’ beschouwd zouden worden. Er wordt dus veel nagedacht over de status van dieren in onze maatschappij en hoe om te gaan met de vervuilende en onethische industrie die is gecreëerd om vlees te produceren.

Toch blijkt het aantal mensen dat zich vegetariër of flexitariër noemt terug te lopen en worden vleesvervangers steeds minder populair (NOS). Ongeacht goede argumenten, lijkt de aanzet tot verandering achter te blijven. Juist daarom is het misschien wel belangrijk om een radicaal ander beeld te schetsen, zodat we ons kunnen voorstellen wat onze gezamenlijk acties allemaal teweeg kunnen brengen. Jan Willem Erisman, hoogleraar Environmental Sustainability aan de universiteit van Leiden houdt zich bezig met een project waarin wordt gekeken wat er zou gebeuren als heel Nederland veganistisch zou eten. Hij pleit ervoor juist extreem te denken om tot nieuwe inzichten te kunnen komen (Universiteit Leiden).

Op 4 oktober is het weer wereld dierendag. Een mooie tijd om stil te staan bij hoe wij omgaan met dieren in onze huidige samenleving en of dit niet beter zou kunnen (of moeten). Daarom gaan we in Pakhuis de Zwijger in gesprek met mensen die op allerlei verschillende manieren bezig zijn met de ‘eiwittransitie’. Mark Schalken, initiatiefnemer van het programma maakte samen met anderen de graphic novel ‘De vleesvrije stad’, dat op een kunstzinnige manier verbeeldt hoe een toekomstige stad zonder dieruitbuiting eruit zou zien. Hij gaat samen met filosoof Erno Eskens, hoogleraar Andy van den Dobbelsteen, voedsel educatie expert Esther Boukema, kok Daan Dorr en de oprichters van Yemayá’s vegan corner verder fantaseren over een stad waarin dieren niet langer alleen als eiwitbron voor de mens gezien worden maar juist de potentie van plantaardig voedsel ten volste wordt benut.

Hoe maken we de cultuuromslag naar een stad waarin geen of nauwelijks vlees wordt gegeten? Wat wordt onze maaltijd van morgen? Hoe zou een vegan stad eruit zien? Kunnen we ons verplaatsen in de dieren die we eten?